Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 03 Mayıs 1437    Hızır: 11
4 ŞEVVÂL 1442

16
MAYIS
2021
Pazar

Yılın 136. günü, Kalan Gün : 229
5. Ay, 31 Gün, 19. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Ananın ayağını öpmek, Cennet kapısının eşiğini öpmek gibidir. Hadîs-i şerîf

Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesi (1993)- Sultan Vahîdeddin Hân’ın vefâtı (1926)


Featured Image 01