زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
КЫPГЫЗЧA
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ISTANBUL سال ۱۴۳۸ هجری قمری، سال 2017 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۷ می (مه), شنبه ۰۳:۱۷ ۰۳:۳۷ ۰۵:۳۰ ۱۳:۱۲ ۱۷:۱۱ ۲۰:۳۳ ۲۲:۲۹
۲ ۲۸ می (مه), یکشنبه ۰۳:۱۵ ۰۳:۳۶ ۰۵:۲۹ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۲ ۲۰:۳۴ ۲۲:۳۱
۳ ۲۹ می (مه), دوشنبه ۰۳:۱۴ ۰۳:۳۵ ۰۵:۲۸ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۲ ۲۰:۳۵ ۲۲:۳۲
۴ ۳۰ می (مه), سه شنبه ۰۳:۱۳ ۰۳:۳۴ ۰۵:۲۸ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۲ ۲۰:۳۶ ۲۲:۳۳
۵ ۳۱ می (مه), چهارشنبه ۰۳:۱۲ ۰۳:۳۳ ۰۵:۲۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۷ ۲۲:۳۴
۶ ۱ جون (ژوئن), پنج شنبه ۰۳:۱۱ ۰۳:۳۲ ۰۵:۲۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۷ ۲۲:۳۵
۷ ۲ جون (ژوئن), جمعه ۰۳:۱۰ ۰۳:۳۱ ۰۵:۲۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۸ ۲۲:۳۷
۸ ۳ جون (ژوئن), شنبه ۰۳:۰۹ ۰۳:۳۰ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۹ ۲۲:۳۸
۹ ۴ جون (ژوئن), یکشنبه ۰۳:۰۸ ۰۳:۳۰ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۴ ۲۰:۴۰ ۲۲:۳۹
۱۰ ۵ جون (ژوئن), دوشنبه ۰۳:۰۸ ۰۳:۲۹ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۴ ۲۰:۴۰ ۲۲:۴۰
۱۱ ۶ جون (ژوئن), سه شنبه ۰۳:۰۷ ۰۳:۲۸ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۴ ۲۰:۴۱ ۲۲:۴۱
۱۲ ۷ جون (ژوئن), چهارشنبه ۰۳:۰۶ ۰۳:۲۸ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۲ ۲۲:۴۲
۱۳ ۸ جون (ژوئن), پنج شنبه ۰۳:۰۶ ۰۳:۲۷ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۲ ۲۲:۴۲
۱۴ ۹ جون (ژوئن), جمعه ۰۳:۰۵ ۰۳:۲۶ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۳ ۲۲:۴۳
۱۵ ۱۰ جون (ژوئن), شنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۲۶ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۳ ۲۲:۴۴
۱۶ ۱۱ جون (ژوئن), یکشنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۲۶ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۴ ۲۲:۴۵
۱۷ ۱۲ جون (ژوئن), دوشنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۴ ۲۲:۴۵
۱۸ ۱۳ جون (ژوئن), سه شنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۵ ۲۲:۴۶
۱۹ ۱۴ جون (ژوئن), چهارشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۵ ۲۲:۴۷
۲۰ ۱۵ جون (ژوئن), پنج شنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۶ ۲۲:۴۷
۲۱ ۱۶ جون (ژوئن), جمعه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۶ ۲۲:۴۸
۲۲ ۱۷ جون (ژوئن), شنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۶ ۲۲:۴۸
۲۳ ۱۸ جون (ژوئن), یکشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۷ ۲۲:۴۹
۲۴ ۱۹ جون (ژوئن), دوشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۷ ۲۲:۴۹
۲۵ ۲۰ جون (ژوئن), سه شنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۷ ۲۲:۴۹
۲۶ ۲۱ جون (ژوئن), چهارشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۸ ۲۲:۴۹
۲۷ ۲۲ جون (ژوئن), پنج شنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۸ ۲۲:۴۹
۲۸ ۲۳ جون (ژوئن), جمعه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۸ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۸ ۲۲:۵۰
۲۹ ۲۴ جون (ژوئن), شنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۲۶ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۸ ۱۷:۱۹ ۲۰:۴۸ ۲۲:۵۰
.شب قدر: شبی است که روز ۲۱ جون (ژوئن) چهارشنبه را به روز سه ۲۲ جون (ژوئن) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۵ جون (ژوئن) ۲۰۱۷ یکشنبه سه شنبه: ۶:۱۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد