Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 26 Teşrîn-i Sânî 1439    Kasım: 32
26 Cәmazil-әvvәl 1445

9
Dekabr
2023
Şәnbә

İlin 343. Günü, Qalan gün : 22
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
Günün Qısalması 0 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

İnsanların mübtəla olduğu bəla və müsibətlərin ən böyüyü, axirət və dünya işi ilə məşğul olmayıb boş oturmaqdır. Abdullahı Tüstəri (rahmətullahi aleyh)

Aktyor Lütfəli Abdullayev vəfat etmişdir (1973). Dünya mədən işçiləri günü.