Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 05 Kânûn-i Sânî 1433    Kasım: 72
1 Cәmazil-әvvәl 1439

18
Yanvar
2018
Cümә axşamı

İlin 18. Günü, Qalan gün : 347
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Dostunu öldürən, ümmətimdən deyildir. Öldürülən kafir olsa da yenə belədir. (Hədisi-şərif)


İngilis kəşfçisi Ceyms Kuk Havay adasına çatmışdır (1778).