Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 07 Teşrîn-i Sânî 1433    Kasım: 13
1 Rәbi'ül-әvvәl 1439

20
Noyabr
2017
Bazar Ertәsi

İlin 324. Günü, Qalan gün : 41
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Yanında birini qeybət edəni susdurana, Allahu təala dünyada və axirətdə kömək edər. Gücü çatdığı halda susdurmazsa, Allahu təala onu dünyada və axirətdə cəzalandırar. (Hədisi-şərif)


Qarakənd faciəsi (Azərbaycana məxsus helikopterin ermənilər vurulması) (1991).