Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 10 Sentyabr 1433    Hızır: 141
3 Mәhәrrәm 1439

23
Sentyabr
2017
Şәnbә

İlin 266. Günü, Qalan gün : 99
9. Ay, 30 Gün, 38. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Alim cahili bilir. Çünki əvvəl özü cahil idi. Amma cahil alimi bilmir. Çünki hələ o alim olmadı. İmamı Mavərdi (rahmətullahi aleyh)


Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasının (Azərbaycan SSR) dövlət dili elan olunur (1989). Neptun planetinin kəşfi (1846).