Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 22 Teşrîn-i Sânî 1436    Kasım: 28
20 Rәbi'ül-Axir 1442

5
Dekabr
2020
Şәnbә

İlin 340. Günü, Qalan gün : 26
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Mömin dil uzadan deyildir, lənət edən deyildir, pis söz söyləyən deyildir. (Hədisi-şərif)


Beynəlxalq Könüllülər GünüTürkiyədə qadınlara seçki hüququ verilmişdir - (1934).