Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1395    Rûmî: 11 Mart 1433    Kasım: 137
25 Cәmazil-Axir 1438

24
Mart
2017
Cümә

İlin 83. Günü, Qalan gün : 282
3. Ay, 31 Gün, 12. Hafta
Günün Uzanması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Peyğəmbərləri zikr etmək ibadətdir. Salehləri zikr etmək günahlara kəffarədir. Ölümü zikr etmək sədəqə vermək kimidir. Qəbri zikr etmək sizi Cənnətə yaxınlaşdırar. Hədisi-şərif


Dünya vərəm günü. Xəlifə Harun Rəşidin vəfatı (809).