Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1395    Rûmî: 09 Kânûn-i Sânî 1432    Kasım: 76
24 Rәbi'ül-Axir 1438

22
Yanvar
2017
Bazar

İlin 22. Günü, Qalan gün : 343
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

“Namaz qılanın ruzisi bərəkətli olar, qılmayanın bərəkətsiz olar.” (Hədisi-şərif)


Hülakü xan Bağdadı mühasirəyə alıb (1258).