Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 02 Teşrîn-i Evvel 1435    Hızır: 163
16 Sәfәr 1441

15
Oktyabr
2019
Çәrşәnbә axşamı
deneme

İlin 288. Günü, Qalan gün : 77
10. Ay, 31 Gün, 42. Hafta
Günün Qısalması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige qabağa çekilir.

Üç şey qəlbi öldürür: Çox danışmaq, çox yatmaq və çox yemək. Fudayl ibn İyad (rahmətullahi aleyh)


Bakı xanlığı Rusiyanın tabeliyinə keçmişdir (1806). Əliağa Vahid – (Əməkdar incəsənət xadimi, şair) anadan olması (1894).