Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 06 May 1440    Hızır: 14
11 Zil-kadә 1445

19
May
2024
Bazar

İlin 140. Günü, Qalan gün : 226
5. Ay, 31 Gün, 20. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Alimin xətası, gəmi kapitanının xətasına bənzəyər. Gəmi batınca onunla bərabər bir çox insan da batar. İmam Maverdi (rahmətullahi aleyh)

Rəsul Rza, xalq şairi, anadan olması (1910). ABŞ-da “Oskar” mükafatı təsis olunub (1929).