Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1400    Rûmî: 15 Teşrîn-i Sânî 1437    Kasım: 21
23 Rәbi'ül-Axir 1443

28
Noyabr
2021
Bazar

İlin 332. Günü, Qalan gün : 33
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Gənclərin ən xeyirlisi, özünü qocalara bənzədən, qocaların ən pisi özünü gənclərə bənzədəndir. (Hədisi-şərif)

Albaniya Osmanlı İmperiyasından müstəqilliyini elan etmişdir (1912). Bağdad şəhəri Osmanlı dövlətinin idarəsinə keçdi (1534).