Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 04 Teşrîn-i Sânî 1434    Kasım: 10
9 Rәbi'ül-әvvәl 1440

17
Noyabr
2018
Şәnbә

İlin 321. Günü, Qalan gün : 44
11. Ay, 30 Gün, 46. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

İnsanların çətinliklərinə qatlanmaq, Allahü təalanın bəyəndiyi, Rəsulullahın sevdiyi və alimlərin etina etdiyi bir əxlaqdır. Mövlana Xalidi Bağdadi (rahmətullahi aleyh)


Azərbaycanda Dirçəliş gününün qeyd edilməsi. Beynəlxalq tələbə günü.