Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 26 Mars 1436    Nëntor: 153
15 SHABAN 1441

8
PRILL
2020
E Mërkurë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 99. e vitit, Ditët e Mbetura : 267
Muaji 4., 30 Ditë, Java 15.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ai që e njeh më mi­rë Al­la­hun dhe që fri­kë­so­het më shu­më prej Tij, jam unë. Hadithi sherif