Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 08 Mars 1435    Nëntor: 134
14 REXHEP 1440

21
MARS
2019
E Enjte

KOHET E AGJERIMIT
Dita 80. e vitit, Ditët e Mbetura : 285
Muaji 3., 31 Ditë, Java 12.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Dituria është thesar. Celesi i saj është të pyesësh dhe të mësosh. Pyesni dhe mësoni që t'iu mëshirojë Allahu. Hadithi sherif

http://www.namazvakti.com