Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 11 Mars 1433    Nëntor: 137
25 XHEMAZIJEL AHIR 1438

24
MARS
2017
E Xhuma

Dita 83. e vitit, Ditët e Mbetura : 282
Muaji 3., 31 Ditë, Java 12.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Më i miri nga ju është ai i cili sillet më mirë me gruan e tij. Hadithi sherif