Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 09 Janar 1432    Nëntor: 76
24 REBIUL AHIR 1438

22
JANAR
2017
E Djelë

Dita 22. e vitit, Ditët e Mbetura : 343
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Nuk mund të kesh besim tek dituria e atij dijetari i cili nuk vepron sipas diturisë së tij. Zuhri (Rrahmetullahi alejh)