Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 15 Shtator 1436    Hızır: 146
11 SAFER 1442

28
SHTATOR
2020
E Hënë

Dita 272. e vitit, Ditët e Mbetura : 94
Muaji 9., 30 Ditë, Java 40.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Jam dërguar për të plotësuar normat e moralit. Hadithi sherif