Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 18 Prill 1433    Nëntor: 175
5 SHABAN 1438

1
MAJ
2017
E Hënë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 121. e vitit, Ditët e Mbetura : 244
Muaji 5., 31 Ditë, Java 18.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Kush mban tre ditë agjërim gjatë muaji Shaban, Allahu i pregatit atij një vend në Xhennet. Hadithi sherif