Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 25 Qershor 1436    Hızır: 64
17 DHIL KADE 1441

8
KORRIK
2020
E Mërkurë

Dita 190. e vitit, Ditët e Mbetura : 176
Muaji 7., 31 Ditë, Java 28.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Ai nje­ri që nuk ka di­tu­ri, nuk ka asn­jë vle­rë as në kë­të bo­të e as në Ahi­ret. Ah­med Be­de­vi (Rrahmetullahi alejh)