Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 10 Korrik 1434    Hızır: 79
10 DHIL KADE 1439

23
KORRIK
2018
E Hënë

Dita 204. e vitit, Ditët e Mbetura : 161
Muaji 7., 31 Ditë, Java 30.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Gjëja që e pëlqen më shumë Allahu pas farzeve është të gëzosh besimtarët. Hadithi sherif