Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 04 Nëntor 1434    Nëntor: 10
9 REBIUL EVVEL 1440

17
NENTOR
2018
E Shtunë

Dita 321. e vitit, Ditët e Mbetura : 44
Muaji 11., 30 Ditë, Java 46.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Shiqimi në fëtyrën e dijetarit, është ibadet! Hadithi sherif