Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 02 Shtator 1435    Hızır: 133
16 MUHARREM 1441

15
SHTATOR
2019
E Djelë

Dita 258. e vitit, Ditët e Mbetura : 107
Muaji 9., 30 Ditë, Java 37.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Ka tre gjëra të cilat po ti bëjnë njerëzit shpëtojnë nga kurrnacëria: 1. Të japësh zekatin me dëshirë 2. Ti shtrosh për të ngrënë mikut 3. Ti mdihmosh nga ana materiale ata që kanë rënë në fatkeqësi. Hadithi sherif