Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 07 Nëntor 1433    Nëntor: 13
1 REBIUL EVVEL 1439

20
NENTOR
2017
E Hënë

Dita 324. e vitit, Ditët e Mbetura : 41
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Njerëzit sa ma shumë kanë, aq më shumë dëshirojnë. FJjalë E Urtë Latine