Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 14 Maj 1435    Hızır: 22
22 RAMAZAN 1440

27
MAJ
2019
E Hënë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 147. e vitit, Ditët e Mbetura : 218
Muaji 5., 31 Ditë, Java 22.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Janë dy të mira të cilave njerëzit nuk ua dinë vlerën. Këto janë shëndeti dhe koha e lirë. Hadithi sherif


http://www.namazvakti.com