Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 12 Shkurt 1432    Nëntor: 110
28 XHEMAZIJEL EVVEL 1438

25
SHKURT
2017
E Shtunë

Dita 56. e vitit, Ditët e Mbetura : 309
Muaji 2., 28 Ditë, Java 08.
Zgjatja e Dites 4 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Vlerën e rinisë e dinë të moshuarit, vlerën e qetësisë ata që nuk e kanë, vlerën e shëndetit të sëmurët dhe vlerën e jetës e dinë të vdekurit. Hatim Esam (Rrahmetullahi alejh)