Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 06 Janar 1435    Nëntor: 73
24 XHEMAZIJEL EVVEL 1441

19
JANAR
2020
E Djelë

Dita 19. e vitit, Ditët e Mbetura : 347
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

N.q.s men­di­mi i keq që vjen në ze­mër nuk thu­het e nuk vep­ro­het, fa­let. Hadithi sherif