Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 09 Qershor 1433    Hızır: 48
27 RAMAZAN 1438

22
QERSHOR
2017
E Enjte

KOHET E AGJERIMIT
Dita 173. e vitit, Ditët e Mbetura : 192
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Zgjatja e Dites 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Përgatituni në këtë botë në bazë të vendit se ku dëshironi të shkoni në ditën e kijametit. Omer bin Abdulaziz (Rrahmetullahi alejh)