Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 16 Qershor 1438    Hızır: 55
30 DHIL KADE 1443

29
QERSHOR
2022
E Mërkurë

Dita 180. e vitit, Ditët e Mbetura : 185
Muaji 6., 30 Ditë, Java 26.
Shkurtimi I Ditës 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

∞ Një njeri i cili nuk është i mirë për vetën e tij, nuk mund të jetë i mirë për askënd. Imam Maliku (Rrahmetullahi alejh)