Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 29 Korrik 1436    Hızır: 98
21 DHIL HIXHE 1441

11
GUSHT
2020
E Martë

Dita 224. e vitit, Ditët e Mbetura : 142
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Nje­riu pa ide­al ësh­të si ani­ja pa ti­mo­ni­er. Eskili