Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 20 Nëntor 1439    Nëntor: 26
20 XHEMAZIJEL EVVEL 1445

3
DHJETOR
2023
E Djelë

Dita 337. e vitit, Ditët e Mbetura : 28
Muaji 12., 31 Ditë, Java 48.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Kur shejtani dëgjon zërin e Ezanit largohet (deri në një vend ku nuk dëgjohet ezani). Hadithi sherif