Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 05 Февруари 1435    Касъм: 103
24 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1441

18
ФЕВРУАРИ
2020
Вторник

49 ден от началото на годината, Оставащи дни : 317
2. Месец, 29 Ден, 08. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Когато се подготвяме за сън трябва да лягаме на дясната си страна, обърнати към Къбле. Съня е един вид смърт. Кя’б-ул Ахбар (рахметуллахи алейх)