Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 07 Тешрин-и еввел 1435    Хъзър: 168
21 САФЕР 1441

20
ОКТОМВРИ
2019
Неделя
deneme

293 ден от началото на годината, Оставащи дни : 72
10. Месец, 31 Ден, 42. Седмица
Денят намалява с 4 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Религията на човека е като религията на приятеля му. Внимавайте с кого дружите. (Хадис-и шериф)