Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 05 Канун-и сани 1433    Касъм: 72
1 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1439

18
ЯНУАРИ
2018
Четвъртък

18 ден от началото на годината, Оставащи дни : 347
1. Месец, 31 Ден, 03. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Любовта към земното е завеса между раба и Аллаху теаля.

Ебу Мухаммед Ер-Расихи (рахметуллахи алейх)