Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 13 Канун-и сани 1437    Касъм: 80
23 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1443

26
ЯНУАРИ
2022
Сряда

26 ден от началото на годината, Оставащи дни : 339
1. Месец, 31 Ден, 04. Седмица
Денят нараства с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Ако можехте да го скриете, щях да се помоля да чуете гробното мъчение, както го чувам аз. (Хадис-и шериф)