Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 15 Септември 1436    Хъзър: 146
11 САФЕР 1442

28
СЕПТЕМВРИ
2020
Понеделник

272 ден от началото на годината, Оставащи дни : 94
9. Месец, 30 Ден, 40. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Не е от нас онзи, който не е учен или не се старае да учи знание. (Хадис-и шериф)