Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 09 Юни 1433    Хъзър: 48
27 РАМАЗАН 1438

22
ЮНИ
2017
Четвъртък

ИМСАКИЙЕ
173 ден от началото на годината, Оставащи дни : 192
6. Месец, 30 Ден, 25. Седмица
Денят нараства с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

За всяка добрина се дава награда от десет до седемстотин пъти. Освен за оруджа, защото говеенето е за мен и Аз ще дам възнаграждението за него... (Хадис-и кудси)