Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 12 Май 1434    Хъзър: 20
10 РАМАЗАН 1439

25
МАЙ
2018
Джума Петък

ИМСАКИЙЕ
145 ден от началото на годината, Оставащи дни : 220
5. Месец, 31 Ден, 21. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Даващият селям с усмихнато лице получава севаба на даващите милостиня. (Хадис-и шериф)