Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 18 Февруари 1436    Касъм: 116
19 РЕДЖЕБ 1442

3
МАРТ
2021
Сряда

62 ден от началото на годината, Оставащи дни : 303
3. Месец, 31 Ден, 09. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Лъжата и истината се борят в сърцето, докато едната изкара оттам другата. Малик бин Динар (рахметуллахи алейх)