Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 08 Септември 1434    Хъзър: 139
11 МУХАРРЕМ 1440

21
СЕПТЕМВРИ
2018
Джума Петък

264 ден от началото на годината, Оставащи дни : 101
9. Месец, 30 Ден, 38. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Аллаху теаля обича онези, които работят и печелят. (Хадис-и шериф)