Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 16 Юни 1438    Хъзър: 55
30 ЗИЛ-КА'ДЕ 1443

29
ЮНИ
2022
Сряда

180 ден от началото на годината, Оставащи дни : 185
6. Месец, 30 Ден, 26. Седмица
Денят намалява с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

Ако някой изпитва затруднения в препитанието, нека продължи да извършва истигфар. Джафер-и Садък (рахметуллахи алейх)