Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 11 Март 1433    Касъм: 137
25 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1438

24
МАРТ
2017
Джума Петък

83 ден от началото на годината, Оставащи дни : 282
3. Месец, 31 Ден, 12. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

При Аллаху теаля по-добрият от двама приятели е онзи, който върши повече добро на другия. (Хадис-и шериф)