Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 07 Тешрин-и сани 1433    Касъм: 13
1 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1439

20
НОЕМВРИ
2017
Понеделник

324 ден от началото на годината, Оставащи дни : 41
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Учете знания! Ученето на знания е ибадет (служене на Аллаху теаля). (Хадис-и шериф)