Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 22 Тешрин-и сани 1436    Касъм: 28
20 РЕБИ'УЛ-АХИР 1442

5
ДЕКЕМВРИ
2020
Събота

340 ден от началото на годината, Оставащи дни : 26
12. Месец, 31 Ден, 49. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

С тялото си бъди в земния, а със сърцето си в отвъдния живот! Ебу Бекр Кеттани (рахметуллахи алейх)