Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 10 Септември 1433    Хъзър: 141
3 МУХАРРЕМ 1439

23
СЕПТЕМВРИ
2017
Събота

266 ден от началото на годината, Оставащи дни : 99
9. Месец, 30 Ден, 38. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Един час изучаване на знание или учене на друг е по-добро (по-севаб) от правене на ибадет до сутринта. (Хадис-и шериф)