Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 06 Канун-и сани 1435    Касъм: 73
24 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1441

19
ЯНУАРИ
2020
Неделя

19 ден от началото на годината, Оставащи дни : 347
1. Месец, 31 Ден, 03. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 2 преместете с минута назад.

Добре знай, че знанието и учените спасяват човек от лошия път. М. Ребхами (рахметуллахи алейх)