Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 07 Февруари 1434    Касъм: 105
15 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1440

20
ФЕВРУАРИ
2019
Сряда

51 ден от началото на годината, Оставащи дни : 314
2. Месец, 28 Ден, 08. Седмица
Денят нараства с 4 минута - Часа Езани 2 преместете с минута назад.

С наближаването на Съдния ден знанието ще намалее, а невежеството ще се увеличи. Намаляването на знанието ще става с намаляването на учените.  (Хадис-и шериф)