Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 06 Май 1440    Хъзър: 14
11 ЗИЛ-КА'ДЕ 1445

19
МАЙ
2024
Неделя

140 ден от началото на годината, Оставащи дни : 226
5. Месец, 31 Ден, 20. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Правете дуа, докато имате възможност за това. Приемете за голяма възможност да бъдете с праведни хора. Абдулкадир Джейляни (рахметуллахи алейх)