Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 07 Юли 1433    Хъзър: 76
26 ШЕВВАЛ 1438

20
ЮЛИ
2017
Четвъртък

201 ден от началото на годината, Оставащи дни : 164
7. Месец, 31 Ден, 29. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Алкохолът е по-лош грях от прелюбодеянието. (Хадис-и шериф)