Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 14 Юни 1435    Хъзър: 53
24 ШЕВВАЛ 1440

27
ЮНИ
2019
Четвъртък

178 ден от началото на годината, Оставащи дни : 187
6. Месец, 30 Ден, 26. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Делото, сторено с ихляс (искреност), носи печалбата на ибадетите, изпълнявани години наред. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)