Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 04 Тешрин-и сани 1434    Касъм: 10
9 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1440

17
НОЕМВРИ
2018
Събота

321 ден от началото на годината, Оставащи дни : 44
11. Месец, 30 Ден, 46. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Нечетящите книгите на суннитските учени няма да се спасят от потопа на неверието, бидата и отклонението и ще се удавят.

Хюсеин Хилми Ъшък (рахметуллахи алейх)