Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 29 Юли 1436    Хъзър: 98
21 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1441

11
АВГУСТ
2020
Вторник

224 ден от началото на годината, Оставащи дни : 142
8. Месец, 31 Ден, 33. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Спокойствието на тялото е в малкото ядене, а на душата в малкото грехове. Имам-ъ Газали (рахметуллахи алейх)