Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 28 Март 1436    Касъм: 155
17 ШАБАН 1441

10
АПРИЛ
2020
Джума Петък

44 езика Имсакие(месечен календар)
101 ден от началото на годината, Оставащи дни : 265
4. Месец, 30 Ден, 15. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Харам е да се измъчва вярващ.  Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)