Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 18 Април 1433    Касъм: 175
5 ШАБАН 1438

1
МАЙ
2017
Понеделник

ИМСАКИЙЕ
121 ден от началото на годината, Оставащи дни : 244
5. Месец, 31 Ден, 18. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Вратите на милостта се отварят четири нощи. Дуите, отправени през тези нощи не се отвръщат. Това са първите нощи на Рамазан и Курбан и байрамите и нощите Берат и Арефе. (Хадис-и шериф)