Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 25 Юни 1436    Хъзър: 64
17 ЗИЛ-КА'ДЕ 1441

8
ЮЛИ
2020
Сряда

190 ден от началото на годината, Оставащи дни : 176
7. Месец, 31 Ден, 28. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Смъртта е малкият Къямет. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)