Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 04 Канун-и еввел 1434    Касъм: 40
10 РЕБИ'УЛ-АХИР 1440

17
ДЕКЕМВРИ
2018
Понеделник

351 ден от началото на годината, Оставащи дни : 14
12. Месец, 31 Ден, 51. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Хората имат много по-голяма нужда от едеб (благоприличието), отколкото от знанието.

Абдуллах бин Мензил (рахметуллахи алейх)