Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 26 Тешрин-и сани 1439    Касъм: 32
26 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1445

9
ДЕКЕМВРИ
2023
Събота

343 ден от началото на годината, Оставащи дни : 22
12. Месец, 31 Ден, 49. Седмица
Денят намалява с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

Да се обичат големците е капиталът на щастието. Отпуснатостта няма място в обичта. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)