Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۹ رومی: ۱۸ شوباط ۱۴۳۶ قاسم: ۱۱۶
۱۹ رجب ۱۴۴۲

۳ مارچ (مارس) سال ۲۰۲۱ میلادی
۱۳
حوت
اسفند
۱۳۹۹
چهارشنبه

به علما حرمت كنید! زیرا آنان وارثان پیامبرانند. كسیكه به آنان حرمت میگذارد به خداوند متعال و پیامبرش حرمت كرده است.

(حدیث شریف)

رانده شدن خلفای عثمانی به بیرون از مرز تركیه ۱۹۲۴ میلادی

از میان برداشته شدن خلافت و تاسیس ریاست امور دینی تركیه ۱۹۲۴ میلادی