Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۵ حزیران ۱۴۳۶ خضر: ۶۴
۱۷ ذی القعده ۱۴۴۱

۸ جولای (ژوئیه) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۸
سرطان
تیر
۱۳۹۹
چهارشنبه

بعد از دویست سال از هجرت من بهترین شما آن بود كه نه زن و نه فرزند دارد و اگر حاجت دارد آن بهتر بود كه زن خواهد.

(حدیث شریف)

پایان (بادهای گرم) بواریح

محمد علی پاشا والی مصر شد ۱۸۰۵ میلادی