Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۰۹ مارت ۱۴۳۴ قاسم: ۱۳۵
۴ رجب ۱۴۳۹

۲۲ مارچ (مارس) سال ۲۰۱۸ میلادی
۲
حمل
فروردین
۱۳۹۷
پنج شنبه

از سبب تطبیق ساعت تابستانی، در ایران از امروز ببعد، اوقات نماز تقویم ما، مطابق به ساعت تابستانی نوشته شده است.

شب مبارک رغائب مبارک باد.

روز جهانی آب - تعطیل رسمی ایران