Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۹ رومی: ۲۲ تشرین ثانی ۱۴۳۶ قاسم: ۲۸
۲۰ ربیع الآخر ۱۴۴۲

۵ دسمبر (دسامبر) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۵
قوس
آذر
۱۳۹۹
شنبه

ای گروه جوانان هر كس از شما استطاعت نكاح دارد گو زن خواه بدرستیكه بنكاح كردن چشم از نظر حرام و فرج از فعل حرام سالم ماند.

(حدیث شریف)

روز حقوق زن - داده شدن حق رأی و حق انتخاب شدن به زنان در تركیه ۱۹۳۴ میلادی

افتتاح مسجد جامع نور عثمانیه بعبادت ۱۷۵۵ میلادی