Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۱۱ مارت ۱۴۳۳ قاسم: ۱۳۷
۲۵ جماذی الآخر ۱۴۳۸

۲۴ مارچ (مارس) سال ۲۰۱۷ میلادی
۴
حمل
فروردین
۱۳۹۶
جمعه
۸۳ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۸۲
۳.ماه٬ ۳۱. روز٬ ۱۲. هفته

كردن نیكیها در میبندد درهای بدیها را و صله رحم عمر را زیادت میكند و صدقه پنهان غضب خداوند را میبرد.

(حدیث شریف)

روز جهانی ورم - نیروهای ناتو سربستان و كوسووا را بمباران كردند ۱۹۹۹ میلادی

وفات خلیفه هارون الرشید ۸۰۹ میلادی - تعطیل رسمی ایران