Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1398    Руми: 06 Ноябрь 1435    Ноябрь: 12
22 Рабигыль-әүвәл 1441

19
Ноябрь
2019
Сишәмбе

Елның 323.көне, Калган көн : 42
11. Ай, 30 көн, 47. Атна
Көн кыскаруы 2 минут - Әзани сәгать 1 минут алга күчәр.

Хасталыны зиярәт иткән кеше Аллаһның мәрхәмәтендә булыр. Хәдис шәриф

Пыяла сәнәгате хезмәткәрләре көне