Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 16 Июнь 1438    Хызыр: 55
30 ЗИЛЬ-КАДА 1443

29
ИЮНЬ
2022
Шаршемби

Жылдын 180. күнү, Калган Күн : 185
6. Ай, 30 Күн, 26. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 0мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Ижтима Бүгүн Бишкек убактысы менен саат 08.52 дн ижтима (ай башы) паузасы орун алат.

ІІ – Балкан согушу башталды. (1913-ж.)