Untitled Document

Хижри Шамси: 1402    Руми: 26 Ташрин-и Сани 1439    Касым: 32
26 ЖАМАЗИЛЬ-АВВАЛЬ 1445

9
ДЕКАБРЬ
2023
Ишемби

Жылдын 343. күнү, Калган Күн : 22
12. Ай, 31 Күн, 49. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 0мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Жахилдин байлыгы жана ар бир нематы көбөйгөн сайын анын жагымсыздыгы да ошончо көбөйөт. Имам Маварди (рахматуллахи алейх)

Кудус (Иерусалим) англичандардын баскынчылыгына учурады. (1917-ж.)