Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 16 Июль 1437    Хызыр: 85
19 ЗИЛЬ-ХИЖЖА 1442

29
ИЮЛЬ
2021
Бейшемби

Жылдын 210. күнү, Калган Күн : 155
7. Ай, 31 Күн, 30. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Колуңду, дасторконуңду жана эшигиңди ачык карма! Көзүңдү, тилиңди жана белиңди тыйып карма! Ахи Авран (Рахметуллахи алейх)

Россия падышачылыгы курамында Түркистан генерал-губернаторлугу курулду. (1867-ж.)