Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 22 Ташрин-и Сани 1436    Касым: 28
20 РАБИУЛЬ-АХЫР 1442

5
ДЕКАБРЬ
2020
Ишемби

Жылдын 340. күнү, Калган Күн : 26
12. Ай, 31 Күн, 49. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Үч нерсе бар, адамдар алардын баасын билсе аларга жетүү үчүн жарышышмак. Алар: азан чакыруу, намазда биринчи сапка туруу жана Жумага эрте баруу. Хадиси шариф


Кыргыз жана Казак автономиялары Бүткүл Союздук Республикага айландырылды. (1936-ж.)