Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 25 Июнь 1436    Хызыр: 64
17 ЗИЛЬ-КАДА 1441

8
ИЮЛЬ
2020
Шаршемби

Жылдын 190. күнү, Калган Күн : 176
7. Ай, 31 Күн, 28. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Жакшы мүнөздүн эң азы – кыйынчылыктарга чыдоо, кылган жакшылыктарына акы күтпөө, бардык адамдарга мээрим менен кароо. Хадиси шариф


“Ата-Бейит” Мемориалдык Комплекси курулган. (2000-ж.)