Untitled Document

Хижри Шамси: 1397    Руми: 14 Июнь 1435    Хызыр: 53
24 ШАВВАЛЬ 1440

27
ИЮНЬ
2019
Бейшемби

Жылдын 178. күнү, Калган Күн : 187
6. Ай, 30 Күн, 26. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Кайгы менен таарыныч, айрылуу менен кыйынчылык жалгыз Аллаху тааланын каалоосу менен гана болот. Андай болсо, Андан келчү бардык нерсеге ыраазы болуу керек. Имам Раббани (Рахметуллахи алейх)


Дүнүйөдө биринчи банкомат ишкеп баштаган. (1967-ж.)