Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 14 Сентябрь 1437    Хызыр: 145
20 САФАР 1443

27
СЕНТЯБРЬ
2021
Дүйшөмбү

Жылдын 270. күнү, Калган Күн : 95
9. Ай, 30 Күн, 39. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Жаман адам эч ким тууралуу жакшы ойдо болбойт. Себеби, ал баарын өзүндөй көрөт. Хазрети Али (Радыяллаху анх)

Бүткүл Дүнүйөлүк Мусулмандар күнү Бүткүл Дүнүйөлүк Туризм күнү