Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 28 Март 1436    Касым: 155
17 ШАБАН 1441

10
АПРЕЛЬ
2020
Жума

44 тилде ОРОЗО КАЛЕНДАРЫ
Жылдын 101. күнү, Калган Күн : 265
4. Ай, 30 Күн, 15. Апта
Күндүздүн узаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Эгер жахилдер тыйылып сүйлөшпөгөндө, адамдар арасында түшүнбөөчүлүк болбос эле. Имам Таки  (Рахметуллахи алейх) 


М. Ауезовко Абай романы үчүн Сталиндик сыйлык берилди. (1949-ж.)