Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 04 Канун-и Сани 1435    Касым: 71
22 ЖАМАЗИЛЬ-АВВАЛЬ 1441

17
ЯНВАРЬ
2020
Жума

Жылдын 17. күнү, Калган Күн : 349
1. Ай, 31 Күн, 03. Апта
Күндүздүн узаруусу 1мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Жума күнү мага көп салават айткыла! Алар мага билдирилет! Хадиси шариф

Дүйнөлүк балдардын ойлоп табууларынын күнү.