Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 15 Сентябрь 1436    Хызыр: 146
11 САФАР 1442

28
СЕНТЯБРЬ
2020
Дүйшөмбү

Жылдын 272. күнү, Калган Күн : 94
9. Ай, 30 Күн, 40. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Ден-соолукту сактоо мусулмандарга важиб. Ибадаттарды орундоо ошол аркылуу гана жүзөгө ашат. Хусейн Хилми бин Саид (Рахметуллахи алейх)


Мухтар Ауезов төрөлгөн. (1897-ж.) - Кыргыз Эл сүрөтчүсү Гапар Айтиев төрөлгөн. (1912 ж.)