Untitled Document

Хижри Шамси: 1397    Руми: 12 Апрель 1435    Касым: 169
20 ШАБАН 1440

25
АПРЕЛЬ
2019
Бейшемби

ОРОЗО КАЛЕНДАРЫ
Жылдын 115. күнү, Калган Күн : 250
4. Ай, 30 Күн, 17. Апта
Күндүздүн узаруусу 3мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Эң жакшы дуба - Раббиңден дүнүйө жана акыретиң үчүн кечирим жана амандык тилөөң. Анткени, булар дүнүйөдө жана акыретте сага берилсе, кутулдуң деген сөз. Хадиси шариф


Орус баскынчылыгынан мурда 1907-жылы Түркистан өлкөсүндө 8837 шакирт окуган 316 медресе, 76270 шакирт окуган 6622 мектеп иштеп турган.