Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 27 Kânûn-i Evvel 1434    Kasım: 63
3 CEMÂZİL-EVVEL 1440

9
OCAK
2019
Çarşamba

Yılın 9. günü, Kalan Gün : 356
1. Ay, 31 Gün, 02. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Hayâ (Utanma), Cehennemden kurtulmaya vesîle olur. Abdülvehhâb Müttekî “Rahmetullahi aleyh”

 


Ahmet Hamdi Akseki’nin vefâtı (1951) - Dörtyol’un kurtuluşu (1922)

 Featured Image 01