Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 30 Kânûn-i Evvel 1434    Kasım: 66
6 CEMÂZİL-EVVEL 1440

12
OCAK
2019
Cumartesi

Yılın 12. günü, Kalan Gün : 353
1. Ay, 31 Gün, 02. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Dört şey güzel hasletlerdendir: Doğru söz, doğru iş, samimi dostluk, emanete riayet. Ebû Ali Sekafî “Rahmetullahi aleyh”

 


Haiti depremi (2010) (Ölü sayısı 230.000) - Osmanlı Meclîs-i Mebûsânı’nın son devre toplantısı (1920)

 Featured Image 01