Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 28 Kânûn-i Sânî 1434    Kasım: 95
5 CEMÂZİL-ÂHIR 1440

10
ŞUBAT
2019
Pazar

Yılın 41. günü, Kalan Gün : 324
2. Ay, 28 Gün, 06. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İki zinet insanı süsler: 1-Tevazu, 2-Haya, edep. Enver Ören “Rahmetullahi aleyh”


Enver Ören’in doğumu (1939) - İhlâs Vakfı’nın kuruluşu (1975) - Sultan II. Abdülhamîd Hân’ın vefâtı (1918)Featured Image 01