Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 03 Mart 1435    Kasım: 129
9 RECEB 1440

16
MART
2019
Cumartesi

Yılın 75. günü, Kalan Gün : 290
3. Ay, 31 Gün, 11. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için, iki şart vardır: Sabır ve ihlâs. Abdullah Mürteiş “Rahmetullahi aleyh”


Öğretmen Okulları’nın kuruluşu (1848) - İstanbul’un işgâli (1920) - Türk-Rus Antlaşması (1921)Featured Image 01