Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 29 Mart 1436    Kasım: 156
18 ŞA'BÂN 1441

11
NİSAN
2020
Cumartesi

Yılın 102. günü, Kalan Gün : 264
4. Ay, 30 Gün, 15. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Gıybet eden ve dinleyen, günahta ortaktırlar. Hadîs-i şerîf


Osmanlı Meclîs-i Mebûsânı’nın dağıtılması (1920) - Şanlıurfa’nın kurtuluşu (1920) - Gültekin Samanoğlu’nun vefâtı (2003)Featured Image 01