Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 08 Teşrîn-i Sânî 1436    Kasım: 14
6 REBÎ'UL-ÂHIR 1442

21
KASIM
2020
Cumartesi

Yılın 326. günü, Kalan Gün : 40
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
Gündüzün kısalması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

Gü­na­hı­na piş­man ol­ma­yıp di­li ile is­tiğ­far eden, gü­na­hın­da de­vam edi­ci­dir. Rab­bi ile alay et­mek­te­dir. Hadîs-i şerîf

Paris’te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği (AGİK) Antlaşması (1990) - Mardin’in Onur Günü - Dünya Televizyon Günü


Featured Image 01