Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 27 Teşrîn-i Sânî 1439    Kasım: 33
27 CEMÂZİL-EVVEL 1445

10
ARALIK
2023
Pazar

Yılın 344. günü, Kalan Gün : 21
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
-

Bir kimse, üzerinde az bir kul hakkı bulunsa, onu öde-medikçe Cennete giremez. İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin vefâtı (1624) [H: 1034] Osman Paşanın huruç harekâtı (1877) - Dünya İnsan Hakları Günü


Featured Image 01