Untitled Document

TARİH - ORTA ÇAĞDA AVRUPA

Kız çocuklarını öldürenler, sadece câhiliye Arapları değilmiş. Yale Üniversitesi (ABD) profesörlerinden John Boswel, “The Kindness of Stranger” (Yabancıların Şefkati) adlı kitabında Avrupalılar’ın da bir zamanlar başta kız çocukları olmak üzere, çocuklarını sokaklara attıklarını, ticaret metaı olarak kullandıklarını, öldürdüklerini, hatta pişirip yediklerini öne sürüyor. Kitapta, tüyler ürpertici bilgiler ve belgeler yer alıyor. Bunların bir kısmı şöyledir:

Eski Avrupa’da zenginler fakirlerin çocuklarını satın alır, bunları ya ilahları çin kurban eder, yahut köle olarak kullanmak için eğitirlerdi.

Karanlık dönemin Avrupa’sında çocukları yemek âdeti de yaygındı. Bir mahkeme kayıdında; bir kadın hakime şöyle bir şikâyette bulunmuştu: “Bu kadın bana oğlunu getir kesip yiyelim. Yarın da benim oğlumu yeriz dedi. Benim oğlumu pişirip yedik. Ertesi gün kendisine; “Bu gün de seninkini yiyelim.” dedim. Fakat o çocuğunu benden gizledi ve sözünden döndü. Bu kadından davacıyım.”

2. yüzyılda Yahudiler arasında; “Baba kız çocuğunu besleyip büyütmek zorunda değildir.” şeklinde bir dînî hüküm ortaya attılar. Bu yüzden pek çok Yahudi çocuğu sokaklara atıldı. İtalya sokaklarında açık arttırmayla satılıyor, kız çocuklar ticaret metaı olarak kullanılıyordu.

13. yüzyılda, İspanya’da çıkarılan bir kanun maddesi şöyleydi. “Açlık yüzünden ölüm tehlikesi ve kuşatma altında iken teslim olma tehlikesi gibi durumlarda, babanın çocuğunu yemesi hakkıdır.”

18. yüzyılda bile, Paris’te çocukların yüzde 30’u sokağa bırakılıyordu.

(Basın:17.1.1990)Erkek : Adnan - Kız : Gülsüm - Yemek : Mercimek çorbası, Tas kebabı, Zeytinyağlı Dolma, KarpuzFeatured Image 01