Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 29 Kânûn-i Sânî 1433    Kasım: 96
25 CEMÂZİL-EVVEL 1439

11
ŞUBAT
2018
Pazar

Yılın 42. günü, Kalan Gün : 323
2. Ay, 28 Gün, 06. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Kahraman, güreşte ve yarışta kazanan değildir. Gadap zamanında, nefsine hakim olandır. Hadîsi şerîf


Kore kahramanı Gn. Tahsin Yazıcı’nın vefâtı (1971) - AP’nin kuruluşu (1961) - Kıbrıs için Zürih Antlaşması (1959)Featured Image 01