Untitled Document

BİLİYOR MUSUNUZ.................... EN İLGİNÇ BİLGİLER

 • Su aygırlarının sütünün rengi pembedir.
 • Ananas bir meyve değildir ve tarlada yetişir.
 • Karda gizlenmeye çalışan kutup ayıları, burnunun siyahlığını pençesiyle kapatır.
 • Mavi balinaların kalbi o kadar küçüktür ki bir insan atardamarlarında kolayca yüzebilir.
 • Kaju olarak bildiğimiz çerez aslında kaju meyvesinin sapıdır.
 • Ahtapotların 3’er tane kalbi bulunur.
 • Bal güneş görmediği sürece asla bozulmaz.
 • Bal çürümeyen tek yiyecektir. 3000 yıllık Mısır Piramitleri’de bulunan balların rengi koyulaşsa da, tadı  bozulmamıştır.
 • 19. yüzyıldaki bütün insanlar, günümüzde, 2 dakikada çekilen fotoğraf kadar fotoğraf çekmemiştir.
 • Yer fıstığı bir baklagildir ve toprağın altında büyür.
 • Gökyüzündeki yıldızların sayısı, dünya üzerindeki bütün plajların kum tanesi sayısından fazladır.
 • İnsan DNA’sı %50 oranında muz DNA’sı ile aynıdır.
 • İnternet 540 milyar trilyon elektron ile birbirine bağlıdır.
 • Bir inci 7 gün sirkenin içinde kalırsa yok olur.

YEMEK.............  MANTI

MALZEME: 4  bar­da­k un, 2 yu­mur­ta, 125 gram te­re­ya­ğı, 250 gram kıy­ma, 1 kü­çük de­met may­da­noz, 1 baş so­ğan, 2 bar­dak yo­ğurt, tuz ve kır­mı­zı bi­ber.
YAPILIŞI: Bir tepsiye un ele­nir, or­ta­sı­na yu­mur­ta­lar kı­rı­lır, tuz ve su ilâ­ve­siy­le or­ta ka­tı­lık­ta ha­mur yo­ğu­ru­lur. Kıy­maya çen­til­miş so­ğan, kı­yıl­mış may­da­noz ko­nur ve ka­rış­tı­rı­lır. Ha­mur be­ze­le­re ay­rı­lıp yuf­ka­lar açı­lır. Kü­çük ka­re­ler hâ­lin­de ke­si­lir. Her ka­re­nin or­ta­sı­na ha­zır­la­nan iç­ten bi­rer par­ça ka­tı­lır. Ha­mur üç­gen şek­lin­de ka­pa­tı­lır. Tuz­lu kay­nar su içe­ri­sin­de, ha­mur ko­ku­su gi­din­ce­ye ka­dar haş­la­nır. Bir de­lik­li kep­çe ile haş­la­nan man­tı­lar alı­nıp ta­ba­ğa yer­leş­ti­ri­lir. Üze­ri­ne döğülmüş sarımsaklı yo­ğurt dö­kü­lür. Kır­mı­zı­ bi­ber­le kız­dı­rıl­mış yağ gez­di­ri­lir ve ser­vis ya­pı­lır.

 Erkek: Hanefi - Kız: Hanife - Yemek: Pirinç çorbası, Güveç, Cacık, Sütlaç.Featured Image 01