Untitled Document

SOHBET................................ FİTNE ÇIKARMAK

Fitne; Müslümanlar arasında, anarşi, kargaşa ve fesat çıkarmak, bölücülük, bozgunculuk yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmak... demektir. [Hadika]
Fitne çıkarmak haramdır. Kur’ân-ı kerîmde, dinden saptırmak için fitne çıkaranların Cehenneme atılacağı ve fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha kötü olduğu bildirilmektedir. 
[Berika]
Bazı Hadîs-i şerîflerde de buyuruldu ki:
(Fitne uykudadır. Fitneyi uyandırana Allah lânet etsin!) 
[İ.Rafii]
(Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz.)           [Buhari]
(Fitne [Bid’at, sapıklık, küfür] yayıldığı zaman, hakikati, doğruyu bilen, [imkanı nispetinde, söz ile, yazı ile, gazete, dergi, radyo, tv ile] başkalarına [mümkün olan her yere ve herkese] bildirsin!) [Deylemi]
(Ahir zamanda, âlim ve ilim azalır, câhillik artar. Câhil ve sapık din adamları, yanlış fetva vererek fitne çıkarır, doğru yoldan saptırırlar.)    [Buhari]
(Ümmetim için en korktuğum şey, kadın ve içki fitnesidir.)                   [İ. Süyuti]
(Fitne zamanında evinizde oturun, günahlarınıza tevbe edin, dilinizi tutun, kendi işinize bakın, başkalarının işine karışmayın!)
[Nesai, Ebû Davud]
(Zamanla evlerinizin içine yağmur gibi girecek fitneler görüyorum.)              [Buhari]
(Kıyamet yaklaştıkça, gece başlarken karanlığın artması gibi fitneler çoğalır. Sabah evinden mümin çıkan, akşam evine kâfir olarak döner. Akşam mümin iken, gece îmânları gider, kâfir olarak sabaha çıkarlar. Böyle zamanlarda kenarda kalan, ileri atılandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan, yürüyenden, yürüyen de, koşandan hayırlı olduğu için evinizde oturun, fitneye karışmayın! O gün oklarınızı kırın! Silâhlarınızı, kılıçlarınızı bırakın! Herkesi tatlı dille, güler yüzle karşılayın! Evinizden çıkmayın.)  [Ebû Davud, Tirmizi]
Müslüman, dünyanın neresinde olursa olsun, her yerde, kanunlara karşı gelmemeli, güzel ahlâkı ile herkese örnek olmalıdır!

 Erkek: Nihat - Kız: Nihal - Yemek: Pirinç çorbası, Etli bezelye, Makarna, Yoğurt.Featured Image 01