Untitled Document

MENKIBE...................... YETİM ÇOCUK

Zaman-ı saadette 10 yaşındaki Abdullah, babası bir harpte şehit olunca yetim kalmıştı... Gülmüyor, oynamıyor; oynayan çocuklara bakıp içli içli ağlıyordu!
Efendimiz onu gördü. Hâline acıdı. Ve yanına yaklaşıp; "Evlâdım! Sen niçin oynamıyorsun bakayım?" diye sordu.
- Benim babam yok ki.
- Kardeşlerin var mı?
- Kardeşlerim de yok!
Efendimiz ağladılar ve yetimin başını şefkatle okşayıp sordular:
- Sen, Hasan ve Hüseyin’e kardeş olmak ister misin?
Abdullah’ın gözleri parladı! Başını kaldırıp baktı. Ve şaşırıp kaldı! Zîrâ Efendimizdi bunu soran.
Sevinçle;
- İsterim yâ Resûlallah!"
Tekrar sordular ki:
- Benim torunum olur musun?
- Evet, hem de çok isterim.
- Öyleyse sen benim torunumsun. Haydi tut elimden bize gidelim!
Birlikte eve geldiler. Abdullah mutluydu. Yetimliğini unutmuştu. Hâne-i saadette yemeğini yedi, güzel bir elbise giydi ve koşarak geldi oyun yerine. Sevinçten yerinde duramıyor neşeyle;
- Ben, Peygamberimizin torunuyum!
Öbürleri baktılar. Ona gıpta edip dediler ki:
- Âh, keşke biz de yetim olsaydık da senin kavuştuğun şerefe biz de kavuşsaydık!
Abdüllatif Uyan
14.06.2017

GÜNÜN TARİHİ.................NEVRUZ GÜNÜ

Nevruz, Mart ayının 21. günüdür. Yeni gün demektir. Acemler bu günü bayram kabul etmektedirler. İran’da ilk hükümeti kuran Cemşid, Zerdüşt’ün kurduğu Mecûsîlik (Ateşe tapma) dînine mensup idi. Mart’ın 21. günü tahta çıktığı için, bugüne Nevruz diyerek, yılbaşı ve dînî bayram yapmıştır. Bugün, İran’da hâlâ kutlanmaktadır. İslâmiyetten önce çıktığı için, Müslümanlıkla bir ilgisi yoktur.
IRK AYRIMI İLE MÜCADELE GÜNÜ
Bugün, Dünyada Irk Ayrımı ile Mücadele Günü’dür. Demokrasinin gelişmiş olduğu ülkelerde bile ırk ayrımının önüne geçilememiştir. Hâlbuki Allah indinde; zenci, beyaz, köle, efendi gibi ayrım yoktur ve bütün insanlar eşittir. Erkek: Bahtiyar - Kız: Sümeyye - Yemek: Sebze çorbası, Izgara balık, Salata, Helva.Featured Image 01