Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 30 Kânûn-i Evvel 1435    Kasım: 66
17 CEMÂZİL-EVVEL 1441

12
OCAK
2020
Pazar

Yılın 12. günü, Kalan Gün : 354
1. Ay, 31 Gün, 02. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Besmele ile başlanmayan mühim işler, hayırsız ve bereketsiz olur. Hadîs-i şerîf


Haiti depremi (2010) (Ölü sayısı 230.000) - Osmanlı Meclîs-i Mebûsânı’nın son devre toplantısı (1920)Featured Image 01