Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 27 Mart 1437    Kasım: 153
27 ŞA'BÂN 1442

9
NİSAN
2021
Cuma

Yılın 99. günü, Kalan Gün : 266
4. Ay, 30 Gün, 14. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Dört şey ibâdettendir: Abdestli durmak, çok secde etmek, gönlü mescidde olmak ve Kur’ân-ı kerîmi çok okumak. Ali Dede Bosnevî “Rahmetullahi aleyh”


Mimar Sinan’ın vefâtı 996 (m.1588) - Türk Mimarlar Günü - Mora Yarımadası’nın fethi 1534 (m.1770)


Featured Image 01