Untitled Document

MAKALE...... YUNANİSTAN’IN FAALİYETLERİ

Yunanistan’ın Türkiye ile sâdece Kıbrıs Meselesi yoktur. Akılalmaz senaryolar düzenliyorlar. “Bizans”ı hortlatma bunlardan biridir. Atina’da, Hıristiyan Ortodoks Bizans Kurtuluş Hareketi (BAKHO) Teşkilâtı kurulmuştur. Rusya ve Balkanlar’daki Ortodoksları bu gâye etrafında birleştirip Türkiye’ye karşı şer ittifakı ile kullanmakta ve teşkilâtlandırmaktadır. İngilizce kaleme alınan bildiride şöyle denmektedir;
“Bizans yeniden doğdu Allah ve İsâ bizimledir. Bizans’ı yüzlerce sene işgâlleri altında tutan barbar Türkler’e karşı, Elenizm sesini yükselterek “Artık yeter!” demenin zamanı geldi. Bizans İmparatorluğu sınırları içinde Konstantinopolis (İstanbul) ve İmparatorluğun her köşesinden söküp atıncaya kadar vuracağız. Turistik amaçlarla Bizans’a gitmeyi tasarlayanlar vazgeçsinler. Çünkü hiç beklemedikleri bir anda kendilerini çok sıcak bir çatışmanın içinde bulabilirler. Türkiye’nin artık yok olmasının zamanı geldi ve kurtulmayacak yok olacaktır. Bunu kimse önleyemez. Birleşmiş Milletler’i, Avrupa Konseyi’ni ve Avrupa Birliği ile dünyayı yöneten ülkeleri Bizans’ı barbar ve kültürsüz Türklerin elinden kurtarmaya davet ediyoruz.”         Mustafa Necâti Özfatura TÜRKİYE GAZETESİ

GÜNÜN TARİHİ........NİĞBOLU ZAFERİ

Osmanlıların Avrupa’da ilerlemelerinden sonra, sıranın kendilerine geldiğini anlayan Macar Kralı, öteki Avrupa devletlerinden yardım istedi. Bunun üzerine Fransa, İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerin askerleri Macaristan’da toplandılar. Bu ordu, Türkleri Avrupa’dan çıkarmak için harekete geçti. Geçtikleri yerlerdeki halka zulmederek ilerleyen Haçlılar, Niğbolu Kalesi’ni kuşattılar. Yıldırım Bâyezid Hân, ordusunun başında hemen harekete geçti. Kaledeki Türk askerleri çok azdı. Ancak kale komutanı Doğan Bey, çok değerli bir komutandı. Kaleyi teslim etmeyerek Yıldırım Bâyezid’e zaman kazandırdı. Osmanlı Ordusu kısa zamanda Niğbolu önlerine geldi. Burada 25 Eylül 1396 günü tarihin en büyük meydan savaşlarından biri yapıldı. Haçlı ordusu yenildi. Bu savaşta Haçlılar 100-120 bin, Osmanlılar ise, 60-70 bin kişi idiler.Erkek: Rüstem - Kız: Nurdan - Yemek: Paça çorbası, Yaprak sarması, Yoğurt, Kavun.

Featured Image 01