Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 26 Teşrîn-i Sânî 1439    Kasım: 32
26 CEMÂZİL-EVVEL 1445

9
ARALIK
2023
Cumartesi

Yılın 343. günü, Kalan Gün : 22
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
-

Namaz kılmak, Kur’ân-ı kerîm okumak, din ilimleri öğretmek ve öğrenmek zikirdir. Abdülvehhâb Müttekî “Rahmetullahi aleyh”

Prof. Dr. Sebahattin Zaim’in vefâtı (2007) Kudüs’ün İngilizlerce işgâli (1917) - Karakış Fırtınası


Featured Image 01