Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 18 Şubat 1436    Kasım: 116
19 RECEB 1442

3
MART
2021
Çarşamba

44 LİSÂNDA İMSÂKİYE
Yılın 62. günü, Kalan Gün : 303
3. Ay, 31 Gün, 09. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İlim insanı yükseltir, cahillik ise alçaltır. Ebûl Hasan Cüsûki “Rahmetullahi aleyh”

Osmanlı Hânedanının sınır dışı edilmesi (1924) Hilâfet’in kaldırılması ve Diyânet İşleri Başkanlığının kurulması (1924)Featured Image 01