Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 25 Teşrîn-i Sânî 1438    Kasım: 31
14 Cәmazil-әvvәl 1444

8
Dekabr
2022
Cümә axşamı

İlin 342. Günü, Qalan gün : 23
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Kafir belə olsa məzlumun qarğışından çəkinin! Çünki onun üçün Allahu təalanın qatında pərdə yoxdur. (Hədisi-şərif)

Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatına üzv olur (1991). Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ilk Hərbi Andı qəbul edilmişdir (1991).