Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 30 Mart 1440    Kasım: 157
3 Şәvval 1445

12
Aprel
2024
Cümә

İlin 103. Günü, Qalan gün : 263
4. Ay, 30 Gün, 15. Hafta
Günün Uzanması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Qəbiristanlığa girən kimsə, Yasin surəsini oxuyarsa, o gün meyitlərin əzabları yüngülləşər, meyitlərin sayısı qədər ona da savab verilir. Hədisi-şərif

İlk insanın Kosmosa getməsi (1961).