Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 15 Nëntor 1437    Nëntor: 21
23 REBIUL AHIR 1443

28
NENTOR
2021
E Djelë

Dita 332. e vitit, Ditët e Mbetura : 33
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Musliman do të thotë ai i cili me dorë e me gjuhë nuk i bën dëm muslimanëve tjerë. Hadithi sherif