Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 11 Shtator 1439    Hızır: 142
9 REBIUL EVVEL 1445

24
SHTATOR
2023
E Djelë

Dita 267. e vitit, Ditët e Mbetura : 98
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Kush e rrespekton bidatçiun, do t’i ndihmoj rrënimit të Islamit. Hadithi sherif