Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 18 Janar 1438    Nëntor: 85
9 REXHEP 1444

31
JANAR
2023
E Martë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 31. e vitit, Ditët e Mbetura : 334
Muaji 1., 31 Ditë, Java 05.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Elhamdu lil-lah (falenderimi i takon Allahut) eshte falenderimi me i madh. Ai qe nuk thote kete nuk ka falenderuar. Hadithi sherif