Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 03 Maj 1437    Hızır: 11
4 SHEVVAL 1442

16
MAJ
2021
E Djelë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 136. e vitit, Ditët e Mbetura : 229
Muaji 5., 31 Ditë, Java 19.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Besimin e përsosur e kanë vetëm ata që kanë edukatë të mirë. Hadithi sherif