Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 04 Maj 1438    Hızır: 12
16 SHEVVAL 1443

17
MAJ
2022
E Martë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 137. e vitit, Ditët e Mbetura : 228
Muaji 5., 31 Ditë, Java 20.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

∞ Allahu nuk e donë atë të cilin, han dhe pin shumë. Hadithi sherif