Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 21 Shtator 1438    Hızır: 152
8 REBIUL EVVEL 1444

4
TETOR
2022
E Martë

Dita 277. e vitit, Ditët e Mbetura : 88
Muaji 10., 31 Ditë, Java 40.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

∞ Dijetarët janë trashëgimtar të Pejgamberit. Hadithi sherif