Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۰ رومی: ۰۴ مایس ۱۴۳۸ خضر: ۱۲
۱۶ شوال ۱۴۴۳

۱۷ می (مه) سال ۲۰۲۲ میلادی
۲۷
ثور
اردیبهشت
۱۴۰۱
سه شنبه

خداوندا! از تنبلی، از پیری فرودست و از پا افتاده، مكانهای گناهدار، قرضداری (بدهكاری)، عذاب قبر و از عذاب جهنم به تو پناه میبرم.

(حدیث شریف)

روز جهانی ارتباطات