Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۲ رومی: ۳۰ مارت ۲۰۲۴ قاسم: ۱۵۷
۳ شوال ۱۴۴۵

۱۲ اپریل (آوریل) سال ۲۰۲۴ میلادی
۲۴
حمل
فروردین
۱۴۰۳
جمعه

هر آئینه زمانه بیاید كه باک ندارد مرد ازانكه آنچه بگیرد از مال كه آن از حلال باشد یا از حرام.

(حدیث شریف)

سومین روز عید فطر