Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 26 Июль 1438    Хызыр: 95
10 МУХАРРАМ 1444

8
АВГУСТ
2022
Дүйшөмбү

Жылдын 220. күнү, Калган Күн : 145
8. Ай, 31 Күн, 32. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Жамандыктардын эң жаманы – Аллаху таалага ишенбөө (атеист болуу). Хадиси шариф

Муздаткыч патенттелген күн. (1899-ж.) Ашура күнү куттуу болсун!