Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 09 Июнь 1437    Хызыр: 48
12 ЗИЛЬ-КАДА 1442

22
ИЮНЬ
2021
Шейшемби

Жылдын 173. күнү, Калган Күн : 192
6. Ай, 30 Күн, 25. Апта
Күндүздүн узаруусу 0мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Өзүн жана бала-чакасын багуу үчүн кандайдыр бир кесип ээси болуп, эмгектенүү - парз. Мухаммед Багдадий (рахматуллахи алейх)

Кожо Насриддин кайтыш болду. (1284-ж.)