Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 07 Сентябрь 1437    Хызыр: 137
13 САФАР 1443

20
СЕНТЯБРЬ
2021
Дүйшөмбү

Жылдын 263. күнү, Калган Күн : 102
9. Ай, 30 Күн, 38. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Эгер жахилдер тыйылып сүйлөшпөгөндө, адамдар арасында түшүнбөөчүлүк болбос эле. Имам Таки (Рахметуллахи алейх)

Пайгамбарыбыздын хижраты. (622-ж.)