Untitled Document

Хижри Шамси: 1402    Руми: 11 Сентябрь 1439    Хызыр: 142
9 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1445

24
СЕНТЯБРЬ
2023
Жекшемби

Жылдын 267. күнү, Калган Күн : 98
9. Ай, 30 Күн, 38. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Үч кишинин дубасы кабыл болот. Эне-атанын, зулумдукка учураган адамдын жана мусапырдын дубасы. Тирмизи

www.namaztimes.com Кыргызстанда Үй-бүлө, Тынчтык жана Ынтымак күнү