Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 15 Ташрин-и Сани 1437    Касым: 21
23 РАБИУЛЬ-АХЫР 1443

28
НОЯБРЬ
2021
Жекшемби

Жылдын 332. күнү, Калган Күн : 33
11. Ай, 30 Күн, 47. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Дин билимдери дүнүйө менен акыретте тынчтык менен бакыт алып келе турчу билимдер болуп саналат. Абдулхаким Арваси (Рахметуллахи алейх)

Багдат Осмон халифатына байланды. (1534-ж.)