Untitled Document

Хижри Шамси: 1401    Руми: 25 Ташрин-и Сани 1438    Касым: 31
14 ЖАМАЗИЛЬ-АВВАЛЬ 1444

8
ДЕКАБРЬ
2022
Бейшемби

Жылдын 342. күнү, Калган Күн : 23
12. Ай, 31 Күн, 49. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Адилет – элдин танчтыгы менен тартиби, ал эми бийлөөчүлөрдүн кооздугу. Хазрети Али (радыйаллаху анх)

АКШ менен Англия Японияга согуш ачты. (1941ж.) Сүрөтчүлөрдүн эл аралык күнү.