Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1401    Rumi: 25 Teszrin-i Sani 1438    Listopad: 31
14 DŻEMAZIL-EWWEL 1444

8
GRUDZIEŃ
2022
Czwartek

342. dzień roku, Zostało dni : 23
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
Dzień skraca się o 1 minuta - Dzisiaj nie ustawia się zegara Ezan.

Mało jest bogatych, którzy wydają na to, co dobre i którzy się uratują.