Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1402    Rumi: 15 Maj 1440    Hyzyr: 23
20 ZIL-KA'DE 1445

28
MAJ
2024
Wtorek

149. dzień roku, Zostało dni : 217
5. miesiąc, 31 dni, 22. tydzień
Dzień wydłuża się o 1 minuta - Zegar Ezan przestawia się o1 minut do tyłu.

Do muzułmanów nie należy ten, kto nie interesuje się ich cierpieniami.