Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 30 Март 1440    Касъм: 157
3 ШЕВВАЛ 1445

12
АПРИЛ
2024
Джума Петък

103 ден от началото на годината, Оставащи дни : 263
4. Месец, 30 Ден, 15. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Нефсът е най-глупавото създание, защото винаги иска неща в свой ущърб. Сеййид Абдулхаким Арваси (рахметуллахи алейх)

ТРЕТИ ДЕН НА РАМАЗАН БАЙРАМ