Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 04 Май 1438    Хъзър: 12
16 ШЕВВАЛ 1443

17
МАЙ
2022
Вторник

44 езика Имсакие(месечен календар)
137 ден от началото на годината, Оставащи дни : 228
5. Месец, 31 Ден, 20. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Да се отлага покаянието е високомерие спрямо Аллаху теаля. Джафер-и Садък (рахметуллахи алейх)