Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 26 Юли 1438    Хъзър: 95
10 МУХАРРЕМ 1444

8
АВГУСТ
2022
Понеделник

220 ден от началото на годината, Оставащи дни : 145
8. Месец, 31 Ден, 32. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Най-ценният орудж, след рамазанският, е говеният през месец Мухаррем. (Хадис-и шериф)


ДА Е ЧЕСТИТА НОЩТА АШУРА