Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 11 Септември 1439    Хъзър: 142
9 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1445

24
СЕПТЕМВРИ
2023
Неделя

267 ден от началото на годината, Оставащи дни : 98
9. Месец, 30 Ден, 38. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Да се месиш в делата на Аллах е причина за гибелта ти. Джафер-и Садък (рахметуллахи алейх)