Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 10 Март 1439    Касъм: 136
1 РАМАЗАН 1444

23
МАРТ
2023
Четвъртък

44 езика Имсакие(месечен календар)
82 ден от началото на годината, Оставащи дни : 283
3. Месец, 31 Ден, 12. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Който уважи месец Рамазан, ще се счита, че е уважил Аллаху теаля. Хадис-и шериф


НАЧАЛО НА МЕСЕЦ РАМАЗАН