Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 25 Тешрин-и сани 1438    Касъм: 31
14 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1444

8
ДЕКЕМВРИ
2022
Четвъртък

342 ден от началото на годината, Оставащи дни : 23
12. Месец, 31 Ден, 49. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

За да бъдат приети молитвите ви, яжте халал залък! (Хадис-и шериф)