Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 13 Юли 1437    Хъзър: 82
16 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1442

26
ЮЛИ
2021
Понеделник

207 ден от началото на годината, Оставащи дни : 158
7. Месец, 31 Ден, 30. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Най-ценният от дните е Джума. Петъчният ден е по-ценен от байрамските дни и деня Ашура. Джума е байрамът на мюсюлманите на земята и Дженнета. (Хадис-и шериф)