Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 14 Септември 1437    Хъзър: 145
20 САФЕР 1443

27
СЕПТЕМВРИ
2021
Понеделник

270 ден от началото на годината, Оставащи дни : 95
9. Месец, 30 Ден, 39. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Стори на хората това, което искаш да сторят на теб. (Хадис-и шериф)