Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 15 Тешрин-и сани 1437    Касъм: 21
23 РЕБИ'УЛ-АХИР 1443

28
НОЕМВРИ
2021
Неделя

332 ден от началото на годината, Оставащи дни : 33
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Даващата ръка е по-добра от вземащата. (Хадис-и шериф)