Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1401    Руми: 21 Сентябрь 1438    Тизлек: 152
8 Рабигыль-әүвәл 1444

4
Октябрь
2022
Сишәмбе

Елның 277.көне, Калган көн : 88
10. Ай, 31 көн, 40. Атна
Көн кыскаруы 3 минут - Әзани сәгать 2 минут алга күчәр.

Дөнья малын сөю Аллаһ белән кол арасында пәрдә булыр. Әбү Мөхәммәд әл-Расихи

Бөтендөнья хайваннарны яклау көне