Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1402    Руми: 11 Сентябрь 1439    Тизлек: 142
9 Рабигыль-әүвәл 1445

24
Сентябрь
2023
Якшәмбе

Елның 267.көне, Калган көн : 98
9. Ай, 30 көн, 38. Атна
Көн кыскаруы 2 минут - Әзани сәгать 1 минут алга күчәр.

Дөресне бала сөйләр. Төрек мәкале

Машина эшләүчеләр көне