سفارش
  • مؤسسه های تجاری و یا کسانیکه بخواهند بطور عمده تقویم سفارش (فرمایش) دهند به آردس پایین مراجعت نمایند.


  • برای کسانیکه بمقدار ۱۰۰۰۰ عدد تقویم و یا بیشتر ازان سفارش بدهند، "بلوک تقویم" به هر کدام زبان که بخواهند با اوقات نماز شهرهاییکه بخواهند همچنین "مقوای تقویم" با عکس ها و اطلاعات (اعلانات) دلخواهشان چاپ کرده میشود.


  • ابعاد بلوک تقویم: ۱۳.۵ × ۹ سانتی متر


  • ابعاد مقوای تقویم:  ۳۹ × ۲۶.۵ سانتی متر

تلفن: ۰۰۹۰۲۱۲۴۵۴۲۱۶۰

ای میل: info@turktakvim.com

آدرس: 29Ekim Caddesi No:23 34197 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul-Türkiye

بلوک تقویم