Untitled Document

BUGÜN............. HİCRET VE HİCRÎ ŞEMSÎ SENEBAŞI

Bugün, 1402 Hicrî Şemsî (Hicrî Güneş) yılı başlıyor. Şemsî sene, Güneş senesi olup, uzunluğu milâdî yıl kadardır. Her yıl Eylül’ün 20’si, Hicrî Şemsî yılbaşıdır. Peygamber efendimiz, Mekke’den hicret edip, Milâdî 622 yılının 20 Eylül tarihine rastlayan Pazartesi günü, Medine yakınlarındaki Kubâ köyüne vâsıl olmuşlardı. Kamerî senebaşı ise, milâdî 622 senesine rastlayan, Muharrem ayının 1. günü olan Temmuz ayının 16’sı Cuma günü idi.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” 53 yaşında iken, izn-i İlâhî ile Medine-i Münevvere’ye hicret eyledi. Safer ayının 27. Perşembe (9 Eylül) günü sabah erken evinden çıkarak, öğleden sonra Ebû Bekr-i Sıddîk’ın evine geldi. O gece, beraber çıkarak, Mekke’nin 5,5 kilometre güneydoğu tarafında bulunan Sevr dağındaki mağaraya geldiler. Denizden 759 metre yüksek olan bu dağın yolu çok bozuk idi. Mübârek ayakları kanadı. Mağarada 3 gece kalıp, Pazartesi gecesi buradan çıktılar. Bir hafta yolculukla, Eylül ayının 20. ve Rebî’ul-evvelin 8. Pazartesi günü, Medine’de Kubâ köyüne geldiler. Gece ile gündüzün eşit olduğu, Eylül’ün 23. gününü de burada geçirip, ertesi günü, Rebî’ul-evvelin 12. Cuma günü Medine’ye vâsıl oldular.
Ömer-ül-Fârûk “radıyallahü anh” halîfe iken, bu seneki Muharrem ayının 1. günü, yâni hicretten 70 gün evvel, Müslümanların Hicrî Kamerî Sene başlangıcı kabul edildi. Kubâ köyüne geldikleri Eylül ayının 20. günü de, Müslümanların Hicrî Şemsî Sene başlangıcı oldu. Acemlerin Şemsî Senesi, bundan 6 ay evvel, yâni Mart’ın 20. günü olan Mecûsî bayramında başlamaktadır.
Bir Şemsî Sene; (Güneş senesi) 365,242216 gündür. Yani, 365 gün, 5 saat, 48 dakika, 47,46 saniyedir.
Bir Kamerî Sene; (Ay senesi) 354,367706 gündür. Yani, 354 gün, 8 saat, 48 dakika, 28,8 saniyedir.Erkek: Edip - Kız: Edibe - Yemek: Bezelye çorbası, Fırında balık, Salata, Revani.

Featured Image 01