Untitled Document

ŞİİR.......... KUDÜS’E AĞIT

Zâlime dur diyecek, bizde nefer yok mudur.
Selâhaddin yürekli, korkusuz er yok mudur?

Nerede gariplerin, umudu şanlı ordu?
Bu bahar da küffâra, yeni sefer yok mudur?

Semâyı titretiyor, mazlumların feryâdı,
Bu karanlık asırda, bize seher yok mudur?

Nerede muzaffer sultan, nerede asil komutan?
“Kızılelma”ya hasret, yiğit asker yok mudur?

Mescitler çiğnerirken, ümmeti tutan nedir?
Eline göre tüfek, başa miğfer yok mudur?

Rızâyı Hak uğruna, gayret-i İslâm ile,
Can veren yoktur ama, dökecek ter yok mudur?

Yâ Rab! Küffara karşı, bize îmân gücü ver!
Desin ki; “Şimdi bana, kaçacak yer yok mudur?”

Ne zaman son bulacak, hüsrânımız Yâ! Rabbi?
İslâmın talihinde, gayri zafer yok mudur?
Mahmut Nacar - Edebiyat Öğretmeni

GÜNÜN TARİHİ........UYVAR KALESİNİN FETHİ

Budapeşte’nin 80 km kuzeybatısında ve Viyana’nın 110 km doğusunda yer alan Uyvar Kalesi, 17. yüzyılda doğudan Orta Avrupa’ya açılan en önemli kapıydı. 1663-1664 Osmanlı-Avusturya Savaşı Erdel, Eflak ve Boğdan Beyliklerinin Avusturya’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmeleri sonucu çıktı. 1664 yılında yapılan Vasvar Antlaşmasıyla son buldu. Bir kimse kararlılık, azim, cesaret, şecaat ve yiğitlik gösterdiğinde; “Uyvar önünde bir Türk gibi kuvvetli.” denilerek, Avrupa’da atasözü hâlinde yerleşmesi bu kalenin fethinden sonra olmuştu.

DÜNKÜ CEVAP

Kantar, demir topun ağırlığını tartmaz. Çünkü onu ip tutuyor. Topun hacmi 250 cm3 ise, kovanın ağırlığı 250 gr azalır.

 Erkek: İsmet - Kız: Şehnaz - Yemek: Şehriye çorbası, Z. yağlı barbunya, Pilav, Yoğurt.Featured Image 01