Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 10 Teşrîn-i Sânî 1439    Kasım: 16
10 CEMÂZİL-EVVEL 1445

23
KASIM
2023
Perşembe

Yılın 327. günü, Kalan Gün : 38
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
-

Herkesin kalbinde, cömertlere karşı muhabbet, cimrilere karşı nefret vardır. Yahyâ bin Muâz-ı Râzî “Rahmetullahi aleyh”

Tarihçi Hammer’in vefâtı (1856) Midilli adasının fethi (1462) - Soğukların başlaması


Featured Image 01