Untitled Document

BUGÜN................. BAYRAM GÜNÜ

Arabî aylardan Şevval ayının birinci günü Ramazan Bayramı, Zil-hicce ayının onuncu günü de Kurban Bayramıdır. Müslümanlar bayram günlerine ayrı bir önem verirler. Zira bu günler, günahların affedildiği, birlik ve beraberlik duygularının pekişti-rildiği, yoksulların sevindirildiği günler olması bakımından se-vinç ve neşe kaynağıdır.
 Bayram günleri; ana, baba, hoca, akraba, arkadaş ve komşu ziyâretleri yapılır. Salih olan akrabayı ziyâret lâzımdır. Salih arkadaşları ziyâret de çok sevaptır. Bayram öncesi, yiyecek, giyecek ve temizlik gibi hazırlıklar yapılır. Bayram günlerinde herkes, temiz giyinir. Çocuklara yeni elbiseler alınır. Fakir, öksüz ve yetimler sevindirilir. Bayram namazından sonra, kabirler ziyâret edilir; geçmişlerin, akraba ve din büyüklerinin rûhu için Kur’ân-ı kerîm okunur, duâ edilir, sadakalar verilir. 
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” Medine’ye hic-ret edince, Medinelilerin câhiliye âdetlerinden kalma bayramları kutladıklarını görünce; “Allahü teâlâ size onlardan daha hayırlı iki bayram ihsan etti.” buyurarak Müslümanlara sevinç ve neşe günlerini bildirmiştir. 
Ayrıca İslâm büyükleri, bir Müslümanın Allahü teâlânın emirlerine uyup, yasaklarından sakınarak, günah işlemeden, haram lokma yemeden geçir-diği günleri de bayram kabul etmişlerdir. Cennete girildiğinde ise en büyük bayramdır.
BAYRAM GELDİĞİ ZAMAN
Müminlere düğündür,
Başka günden üstündür,
Sevinilecek gündür,
Bayram geldiği zaman!
El öptürür büyükler,
El öperler küçükler,
Güler boynu bükükler,
Bayram geldiği zaman!
Hoş geldi, sefa geldi,
Herkesin yüzü güldü,
Çok ikramlar görüldü,
Bayram geldiği zaman!
Büyük küçük süslenir,
‹yi bayramlar denir,
Baklava, şeker yenir,
Bayram geldiği zaman!
Ocakta ateş yanar,
Kazanda yemek kaynar,
Çocuklar gülüp oynar,
Bayram geldiği zaman!
Barışır küskün olan,
Yumuşar keskin olan,
Sevinir miskin olan,
Bayram geldiği zaman! Oruç tutmak bir nimet,
Tutan için ganîmet,,
Büyükler eder sohbet,
Bayram geldiği zaman!
Featured Image 01