Untitled Document

TARİH.................. CEZAYİRLİ HASAN PAŞA

Yeniçerilikten Kaptan-ı Derya’lığa uzanan ve Amerika’nın tari-hinde vergi ödemeyi kabul ettiği tek anlaşmayı imzalatan Hasan Paşa 1710’lu yıllarda dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. 
Gençlik ve çocukluk dönemlerinde denizcilik tutkusu kanına işlemişti. Hayâli, bir asker, daha doğrusu bir gemi kaptanı olmaktı. Yeniçeri ocağına girip Belgrad kuşatmasına katıldı ve henüz toy olmasına rağmen büyük başarılara imza attı. Kazandığı para ile aldığı bir gemiyi kullanarak İstanbul’dan, Cezayir’e yola çıktı. Yolculuk sırasında gemisi Akdeniz açıklarında bir İspanyol savaş gemisinin saldırısına uğradı. Bu çarpışmadan galip çıktı. Tek gemi ile İstanbul’dan yola çıkan Hasan Paşa, iki gemi ile Cezayir limanına yanaştı. Bu başarısından ötürü kendisine ‘Cezayir Dayısı’ ünvanı verildi ve Tilemsen sancağının başına getirildi. Kuzey Afrika’da bulunduğu sırada başarıları, Avrupalı ressamların çalışmalarına konu oldu. Cezayir’de geçirdiği 20 yılın ardından 1761 yılında İstanbul’a geri çağrıldı ve kısa zaman devlet yönetiminde önemli kademelere getirildi. 0 yıllarda donanmanın bütün gemilerinin Ruslar tarafından Çeşme’de yakılması ve Limni adasının kuşatılması üzerine, 3000 askerî ile yola çıkarak kalenin yönetimini eline aldı ve Rusları bölgeden defetti. Bu başarısının ardından kendisine ‘Gazi’ ünvanı verildi ve ‘Kaptan-ı Derya’ rütbesi ile Osmanlı Donanmasının başına getirildi. Üç yıl içerisinde modern bir donanma hazırlattı. 
Bu dönemde Akdeniz açıklarında arka arkaya pek çok Amerikan gemisi ele geçirdi. ABD, Osmanlı hâkimiyetine boyun eğdi ve ‘Trablusgarp Antlaşması’ yapıldı. Osmanlıca yazılan ve 22 maddeden meydana gelen anlaşmayla ABD, yıllık 12.000 altını Osmanlı Devleti’ne vergi vermeyi kabul etti. Bu anlaşma, ABD tarihinde yabancı dilde yapılan tek anlaşma olduğu gibi, yabancı bir devlete vergi ödemeyi kabul eden tek Amerikan belgesidir.
 1790 da 77 yaşında iken Pâdişah III. Selim Hân tarafından sadrazam olarak atandı ve bir kaç ay sonra hayatını kaybetti.

Featured Image 01