Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 24 Teşrîn-i Sânî 1438    Kasım: 30
13 CEMÂZİL-EVVEL 1444

7
ARALIK
2022
Çarşamba

Yılın 341. günü, Kalan Gün : 24
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
-

∞ İyilik görünce artmayan, kötülük görünce de eksilmeyen muhabbet, hakiki muhabbettir. Yahyâ bin Muâzı Râzî “Rahmetullahi aleyh”

Reşad Nuri Güntekin’in vefâtı (1956) Kilis’in kurtuluşu (1921) - Fatin Hocanın vefâtı (1955)


Featured Image 01