Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ.................... HAZRET-İ ALİ

Ehl-i sünnetin göz bebeği, evliyânın reisi, kerâmetler hazînesi Hazret-i Ali (radıyallahü teâlâ anh), Resulullahın damadı, Hazret-i Ömer’in kayınpederidir. Amcası Ebu Talib'in oğludur. İslâm halîfelerinin ve ismen Cennetle müjdelenen on kişinin dördüncüsüdür. Ehl-i beytin birincisidir. Allahü teâlânın aslanı idi. Hakkında âyet-i kerîmeler nazil olup, pek çok hadîs-i şerîfle de medhedildi... Hazret-i Ali, Hicretten 23 yıl önce Mekke’de doğdu. 10 yaşında iken îmân etti. Bütün gazalarda kahramanlıklar gösterdi... Yalnız Uhud Savaşı’nda, 16 yerinden yaralandı. Hicrî 35 yılında halîfe oldu. Bundan 5 yıl sonra Ramazan-ı şerif ayı 17. Cuma günü sabah namazına giderken İbni Mülcem isminde bir Hâricî tarafından kılıçla alnına vurularak şehîd edildi. 24 Ocak 660’da Kufe’de yâni Necef denilen yerde medfundur.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ali’yi ancak mü’min olan sever ve ona ancak münafık olan buğzeder.)                       [Nesai]
(Ümmetimin en merhametlisi Ebu Bekir, dinde en sağlam olanı Ömer, en hayâlısı Osman, en iyi hüküm vereni ise Ali’dir.) 
[İbni Asakir, Ebu Ya’la]
Hazret-i Ali; buğday benizli, uzun gerdanlı, güler yüzlü, iri ve siyah gözlü, geniş göğüslü, iri yapılı idi. Sakalı sık idi. Fevkalade beliğ ve fasih konuşurdu. Arap lisanının ilk kâidelerini koyan odur. Bu sebeple Kur’ân-ı kerîmin lisanına herkesten çok aşina idi. Devamlı Peygamber efendimizin yanında bulunması ve onun feyizli nurlarına ilk kavuşanlardan olması sebebiyle Kur’ân'ın hükümlerini en iyi bilen o idi. Tefsire dair birçok rivâyetler bildirmiştir. Bilhassa âyetlerin iniş sebepleri konusunda birçok rivâyetleri vardı. Hazret-i Ali, Ehl-i beytten olması sebebiyle, Peygamber efendimizin sünnetine herkesten daha fazla vâkıftı. Bu hususta herkesin müracaat kapısıydı. 
           *  *  *
Hazret-i Ali buyurdu ki:
“İlim, maldan daha hayırlıdır. İlim seni, sen de malı korursun.”
“Söz ilâç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır.” 
“Allaha kavuşmak, kötü insanlardan uzak durmakla olur.”      Ahmet Demirbaş  TÜRKİYE GAZETESİ
11.03.2022Erkek: Adil - Kız: Adile - Yemek: Tarhana çorbası, Lahana sarması, Tahin-PekmezFeatured Image 01