Untitled Document

SOHBET.......... TERÂVİH DUÂLARI

¥ Terâvihe kalkarken;
(Sübhâne zil-mülki vel-melekût. Sübhâne zil-izzeti vel azameti vel celâli vel cemâli vel ceberût. Sübhânel melikil mevcûd. Sübhânel melikil ma’bûd. Sübhânel melikil hayyillezî lâ yenâmü ve lâ yemût. Sübbûhun, kuddûsün Rabbünâ ve Rabbül melâiketi verrûh.
Merhaben, merhaben, merhabâ yâ şehre Ramezân. Merhaben, merhaben, merhabâ yâ şehrel-bereketi vel gufrân. Merhaben, merhaben, merhabâ yâ şehret-tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvetil Kur’ân. Evvelü hû, âhiru hû, zâhiru hû, bâtınü hû. Yâ men lâ ilâhe illâ hû.) tesbihât ve duâları okunur.
Ayın 15’inden sonra, “Merhabâ” yerine, “Elvedâ” denir.
¥ Her 4 rekâtin sonunda;
(Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.) okunur.
Bu kısım, 20 rekâtin sonunda 3 defa tekrar edilir ve üçüncüsünde (ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ) denir.
3 defa da şu duâ okunur:
(Yâ Hannân, yâ Mennân, yâ Deyyân, yâ Burhân. Yâ Zel-fadlı vel-ihsân, nercül-afve vel gufrân. Vec’alnâ min utekâi şehri Ramezân bi hurmetil Kur’ân.)

BUGÜN................  NEVRUZ GÜNÜ

Nevruz, Mart ayının 21. günüdür. Yeni gün demektir. Acemler bugünü bayram kabul etmektedirler. İran’da ilk hükümeti kuran Cemşid, Zerdüşt’ün kurduğu Mecûsîlik (Ateşe tapma) dînine mensup idi. Mart’ın 21. günü tahta çıktığı için, bugüne Nevruz diyerek, yılbaşı ve dînî bayram yapmıştır. Bugün, İran’da hâlâ kutlanmaktadır. İslâmiyetten önce çıktığı için, Müslümanlıkla bir ilgisi yoktur.
IRK AYRIMI İLE MÜCADELE GÜNÜ
21 Mart, Dünyada Irk Ayrımı ile Mücadele Günü’dür. Demokrasinin gelişmiş olduğu ülkelerde bile ırk ayrımının önüne geçilememiştir. Hâlbuki Allah indinde; zenci, beyaz, köle, efendi gibi ayrım yoktur. Erkek: Bekir - Kız: Beyza - Yemek: Un çorbası, Izgara köfte, Şehriyeli pilav, Yoğurt.

Featured Image 01