Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ.......... İSTANBUL’UN FETHİ

İstanbul’un fethi, 6 Nisan - 29 Mayıs arasında 53 gün süren muhasaradan sonra gerçekleşmiştir. Fâtih Sultan Mehmed Hân otağını, Topkapı-Maltepe’de kurdu. Topkapı-Edirnekapı arasındaki merkez cephesini bizzat idare etti. Ulubatlı Hasan’ın burçlara bayrak dikmesi ile coşan askerler, delik deşik olan surlardan içeri girdi. 300.000 asker ve 20 parça donanmadan müteşekkil ordunun, yeri ve göğü sarsan tekbir ve tehlil sesleri arasında, öğleden sonra da Fâtih Sultan Mehmed Hân, Topkapı’dan şehre girdi.
İstanbul’un fethi, Türk ve cihan tarihi bakımından çok önemlidir. Donanmayı, Beşiktaş’tan Haliç’e indiren teknik zekâ Fâtih’e mahsustur. Haliç’te, Kasımpaşa’dan başlayarak boş fıçılar üzerinde kalaslar bağlatıp, Kasımpaşa-Ayvansaray arasında 5.5 m eninde köprü teşkil ettirmesi, onun askerî ve teknik zekâsının mahsûlüdür.

“Kostantin alınacak!” Peygamberim buyurdu,
Bindörtyüz sene evvel kâinata duyurdu.
Çok ordu sefer etti, Rum’u fethetmek için,
“Güzel asker ve emir “ nâmını almak için.
Hacı Bayram’a sordu, Murad Hüdâvendiğar,
“Fethedilebilir mi acep bu güzel diyar?”
Hacı Bayram, Ak Şeyh’le bir bebeği gösterdi,
“Bu Molla ile, bir de Şehzâdem, alır” dedi. 
Edirne’den her topu bin asker çekiyordu,
Bu muazzam seferle, yer yüzü titriyordu.
O surların önünde saf saf, oldu askerler, 
Kâinatı doldurdu, o muazzam tekbirler.
O burçlar ki yıllarca oynamadı yerinden,
İlmin-îmânın gücü yıktı oynattı birden.
Ulubatlı Hasan’ım burçları fethetmişti,
Sancak diktiği yerde şehâdete ermişti.
Artık ümit kesmişti, onbirinci Kostantin,
Ve eğildi önünde o gün Fâtih Sultan’ın.
Atından indi Fâtih, Rabbine secde etti,
“Güzel asker ve Emir” İstanbul’u fethetti.
Maşallah Sayın


Erkek: Reşat - Kız: Letafet - Yemek: Yayla çorbası, İçli köfte, Pilav, Ayran.

Featured Image 01