Untitled Document

MENKIBE....... BİR TAS YOĞURT

Kanunî Sultan Süleyman Hân, Süleymaniye Câmiini yaptırırken karşılığının yalnız kendi sevap defterine kaydolması arzusuyla, ustalara; “Kimseden yardım kabul etmeyin!” diye sık sık tembih eder. İnşaatın yakınlarında ineğini otlatan fakir bir nine câminin yapılışını mahzun mahzun seyreder ve inkisar içinde; “Ey Allahım! Kanunî’ye servet verdin, malmülk verdin, rızânı kazanmak için câmi yaptırıyor. Bu fakir kuluna bir şey vermedin; ne yapayım da, ben de Senin rızânı kazanayım?” diyerek sızlanır. 
Büyük hükümdar, o gece rüyâda, yaptığı işin mizanda tartıldığını görür. Terazinin bir kefesine Süleymaniye Câmii, diğerine ise bir tas yoğurt konulmuş ve yoğurt, câmiden ağır basmıştır. Sabah olur; Kanunî, ayakları titreye titreye ustaların yanına gelir: “Ne yaptınız, kimden ne aldınız?” diye sorar. Ustabaşı: “Yaşlı bir nine bir tas yoğurt getirdi; emriniz olduğunu hatırlattık ama ağlayıp sızlanmasına, yalvarıp yakarmasına dayanamadık aldık.” der.

GÜNÜN TARİHİ............AYASOFYA’DA İLK CUMA

Fâtih Sultan Mehmed Hân, İstanbul’un fethinden sonra, Ayasofya’ya doğru ilerledi. Kapıya varınca, secdeye kapanarak bu ânı kendisine gösterdiği için Allaha şükretti. Sonra mâbede girerek iki rekât namaz kıldı. Ayasofya’da ilk ezan işte bu sırada okundu. O güne kadar dünyanın en büyük mâbedi olan Ayasofya, câmiye çevrilmiş oldu. Üç gün sonra da tekrar gittiğinde sultanın emirleri yerine getirilmiş, câmi ibâdete hazırlanmıştı. Böylece Fâtih, İstanbul’da ilk Cuma namazını askerleriyle birlikte Ayasofya’da kıldı. 

HAVA KUVVETLERİ GÜNÜ

Türk Hava Kuvvetleri, 1 Haziran 1911 tarihinde kurulmuştur. Son 50 yılda büyük gelişme gösteren Türk Hava Kuvvetleri, dünyanın en büyük hava kuvvetlerinden biri olarak, zamanımızda da çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu mutlu günlerinde havacılarımıza başarılar diler, şehîdlerimizi rahmet ile anarız.Erkek: İlyas - Kız: İlknur - Yemek: Sütlü çorba, Kuru fasulye, Salata.

Featured Image 01