Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 19 Teşrîn-i Sânî 1439    Kasım: 25
19 CEMÂZİL-EVVEL 1445

2
ARALIK
2023
Cumartesi

Yılın 336. günü, Kalan Gün : 29
12. Ay, 31 Gün, 48. Hafta
-

Fıkh âlimleri kıymetlidir. Onlarla berâber bulunmak ibâdettir. Hadîs-i şerîf

Karadeniz Teknik Üniversitesinin açılışı (1963) Namık Kemâl’in vefâtı (1888) - Ülker dönümü Fırtınası


Featured Image 01