Untitled Document

YARIN.......... KEFFÂRET NAMAZI

Keffâret Namazı: Ramazan ayının son Cuma namazından sonra, ikindi vaktine kadar kılınan 4 rekâtlık nafile namazdır.
Keffâret Namazı ve mübârek zamanlarda yapılan diğer ibâdetler, kazâ edilmiş olan farz namazları, kazâya bırakma ve kazâsını geciktirme günahlarının affolması maksadıyla yapılan tevbenin kabul olması içindir. Yoksa kılınmamış namazlar kazâ edilmedikçe affolmaz. Nitekim oruç keffâreti de, oruç borcunu ödemiyor, gün sayısınca ayrıca orucun kazâsı da gerekiyor.
Bu namaza şu şekilde niyet edilir: (Kazâya kalan ve kazâsı geciken namazlarımın günahlarının affolması için, keffâret namazı kılmaya!) Tekbir ve Sübhâneke’den sonra, her rekâtında, bir Fâtiha, bir Âyet-el kürsî ve 10 Kevser sûresi okunur. dinimizislam.com 

HİKMET..............  UNUTULAN BİR ÂDET

Osmanlılar zamanında Ramazan günlerinde tebdil-i kıyâfet ile, pek çok zengin, hiç tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal ve manav dükkânlarına gider, onlardan Zimem (Veresiye) Defteri'ni çıkarmalarını isterlerdi. Baştan, sondan ve ortadan rast gele sâhifelerin toplamını yaptırıp, miktarını ödedikten sonra; “Bu borçları silin! Allah kabul etsin!” der, kendilerini tanıtmadan çeker giderlerdi. Borcu ödenen, borcunu ödeyenin kim olduğunu; borcu sildiren de, borçtan kimi kurtardığını bilmezdi...

GÜNÜN TARİHİ..............  NATO’NUN KURULUŞU

4 Nisan 1949’da komünizm tehlikesine karşı Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı (NATO) kuruldu. Bu pakta başlangıçta, 12 devlet; Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İngiltere ve ABD, Washington’da imzaladıkları antlaşma ile kurucu üyeler oldu. 1952’de Türkiye, Yunanistan, 1955’te Batı Almanya; 1982’de İspanya; 1999’da da Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti; 2004’te, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, 2009’da da Hırvatistan ve Arnavutluk, 2016’da Karadağ, 2020’de Kuzey Makedonya ve 2023’de Finlandiya da üyeliğe katıldı. Bu şekilde 31 üyeye ulaştı.Erkek: İhsan - Kız: Müyesser - İftar Yemeği: Mercimek çorbası, Soslu tavuk, Güllâç.

Featured Image 01