Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 11 Nisan 1440    Kasım: 169
15 ŞEVVÂL 1445

24
NİSAN
2024
Çarşamba

Yılın 115. günü, Kalan Gün : 251
4. Ay, 30 Gün, 17. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Kimseye faydası olmayan, kimseden faydalanamaz. Ebû Ya’zî Magribî “Rahmetullahi aleyh”

Yavuz Sultan Selim Hân’ın taht’a çıkışı (1512) Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattının temeli atıldı (2007)


Featured Image 01