Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 15 Mayıs 1439    Hızır: 23
8 ZİL-KA'DE 1444

28
MAYIS
2023
Pazar

Yılın 148. günü, Kalan Gün : 217
5. Ay, 31 Gün, 21. Hafta
-

Bir kimse bir nîmetin şükrünü yapmazsa, o nîmet elinden gider de haberi bile olmaz. Sırrî-yi Sekâtî “Rahmetullahi aleyh”

Taksim Câmii ibâdete açıldı (2021) - Dünya Kıble Günü Sayıştay’ın kuruluşu (1862) - Koyun kırkma mevsimi


Featured Image 01