Untitled Document

MAKALE............ TOHUMLARDA İSRAİL YALANI

Türkiye, tohumluk üretiminde %80-85’lik yerli üretim payına sâhiptir. %15-20 yabancı tohum üretimi de yer almaktadır.  2019 yılında 753 civarında olan toplam firma sayısının yaklaşık %93’ü yerli, %4’ü yabancı ve %3’ü de yerli-yabancı ortaklığı şeklindedir. Türkiye’deki tohumların yaklaşık 1.15 milyon ton olan üretiminin %51’i yerli, %30’u yabancı ve %19’u yerli-yabancı firmalar tarafından üretilmektedir. Bu tohumlar Türkiye’deki çiftçilere dağıtılmakta, ihraç edilmekte ve geliştirdikleri çeşitlerin üretim haklarını diğer ülkelere satarak teknoloji ihraç etmektedirler. Son 18 yılda tohum ihracatının ithalatı karşılama oranı %31’den %87’ye yükselmiştir. 
2018 resmi verilerine göre ithalatın sadece %7’si, yâni 12 milyon doları İsrail’den yapılmaktadır. Tohumlukların devletin veya yetki verdiği kurum ve kuruluşların kontrolünde kalite ve verimleri test edilerek onaylanmakta, herhangi bir kontrolden geçirilmeden ve tohumluk standartlarına uygunluğu tespit edilmeden çiftçilere satılması, çiftçilerin karşılaşabileceği mağduriyetler sebebiyle yasaklanmıştır. Tohumculuk Kanunu, çiftçilerin kendi ihtiyaçları için ticarete konu olmamak kaydıyla yapacakları tohum üretimini kanun hükümleri dışında tutmaktadır.
Hibrit; yâni melez tohumlar, dünya kurulduğundan beri üretilen tohumlar olup insan eliyle teknoloji kullanılarak arzu edilen amaçlara göre ıslah edilmiş tohumlardır. Hibrit tohumlar biyolojik olarak kısır tohum değildir, insan sağlığına zarar verdiğine dâir herhangi bir bilimsel neticeye ulaşılmış değildir. 
GDO’lu bitki ve hayvanların üretiminin yasak olduğu Türkiye’de, ilgili mevcut yasalar GDO’lu tohumlukların ülke içinde üretimini ve her türlü ticaretini de yasaklamıştır. GDO tespit edilen tohumlukların ülkeye girişine izin verilmemektedir.
 Dünyada bütün ata tohumları Norveç’te Kıyâmet Ambarı denen yerde korunduğu gibi, Türkiye’de de gen bankalarında muhafaza edilmektedir. Yalnız, Lahana, şeker pancarı ve havuç tohumunda dışa bağımlıyız.
Prof. Dr. Fahri Yavuz (Kriter Dergisi -Haziran 2020) Erkek: Arif - Kız: Arife - Yemek: Domates çorbası, Barbunya pilaki, Makarna.

 Featured Image 01