Untitled Document

ŞİİR............ HAZRET-İ MEHDİ

Kıyamete yakın bir zamanda teşrif eder,
Dünyaya hâkim olup, her yere hükmü geçer.
Evlâd-ı Resûlullah olan bu mübârek zât,
İsa Peygamber ile görüşür sonra bizzat.
Baba adı Abdullah, ismi de Muhammed’dir.
İslâmı yeryüzüne, hâkim kılsa gerektir.
Müctehid ve müceddid, olur ki, kendisi hem,
Onun gelmesi ile, nurlanır bütün âlem.
Medine’de doğar ve Mekke’de zuhur eder,
Eshâb-ı kehf uyanıp, ona yardım ederler.
Resûlullah buyurdu: “Dünya zulmette iken,
Bir kişi çıkacaktır, benim ehl-i beytimden.
Zulüm ve düşmanlıkla dolu iken bu dünya,
Onun adaletiyle, kalmaz kötü eşkıya.
Dünya huzurla dolar, o teşrif ettiğinde,
Hep bir bulut bulunur, başının üzerinde.
O bulutun içinden, nida eder bir melek.
“Bu Mehdî’dir, sözünü dinleyiniz” diyerek.
Yayar bütün dünyaya, huzur ve adaleti,
Bidatleri yok edip, ihya eder sünneti.
 
GÜNÜN TARİHİ......................İSPANYA’NIN FETHİ
Târık bin Ziyâd, Emevîlerin Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr tarafından, İspanya’yı fethetmekle görevlendirilmişti. 7.000 kişilik kuvvetiyle 711 tarihinde Septe (Cebelitarık) Boğazı’nı geçti. Askerlerine geri dönme umudu bırakmamak için, bütün gemileri yaktırdı. (Sonradan çok kullanılan; “Gemileri yakmak” deyimi buradan kalmıştır.) Çok başarılı bir askerî harekâtla Kuzey İspanya’ya kadar ilerleyen Târık bin Ziyâd, önemli şehirleri aldı. Endülüs Medeniyeti’nin yolunu açan komutan olarak tarihe geçti. Müslümanlar, 1492’ye kadar burada 8 asır kalmışlardır. Müslümanlar ilim ve medeniyette o kadar ileri gitmişlerdir ki, Hıristiyanlar, Müslümanların yaptıkları eşsiz eserlerin tamamını tahrip etmelerine rağmen, şimdi bile hâlâ bunların izleri vardır.
Featured Image 01