Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ.................. LOZAN ANTLAŞMASI

143 maddelik Lozan’ın imzalı sözleşmesi bile bizde yoktu. Fransız devlet arşivinde saklanmış, bize bir nüshasını bile vermemişler. Böylesine övülen ama, tuhaf biçimde sır gibi gizli tutulan Lozan Antlaşması’nın ne olduğunun orijinal belgesini Başkent Üniversitesi yayınladı. Bu topraklara Hıristiyan ayağı basmasın, ezanlar susmasın, bayrak inmesin diye milyonlarca şehit verdik değil mi? İsmet İnönü, Lozan’da ne yaptı? Gelibolu’daki Anzak Koyu arazisini bile (Arıburnu) İngiliz’e verdi. Yâni orası İngiliz toprağı. (Madde 129)
Yunanlar Anadolu’yu işgal ettiler. Komisyon kuruldu, Yunanistan’ın Türkiye’ye 5 milyar liralık tazminat ödemesine karar verildi. “Yunanistan tazminat ödemeyi kabul eder lâkin, Türkiye, Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı bu paradan feragat eder.” maddesini koydular. (Madde 59) Feragat edilen bu meblağın o günkü altın olarak karşılığı 147 ton… Lozan süreci bizden 64 devleti götürmüştür ki, Türkiye Cumhuriyeti de maalesef bunun içindedir. Bugün İslâm dünyasında yaşanan problemlerin iki temel sebebi vardır; İslâm devleti Endülüs Devleti’nin yıkılışı (1492) ve Çanakkale Savaşı ile Osmanlının yıkılışı. Çanakkale Savaşı’nda 254 bin şehitle bir nesli kaybettik. Ne kadar okumuş, yazmış aydın kesimimiz varsa, Osmanlının bütün yetişmiş insan kaynağını kaybettik. Geriye kimler kaldı? Çanakkale Savaşı’na gitmeyip, askerden kaçan yabancı kolej mezunu masonlar. Yeni devlet bunlarla kuruldu.
1923 Temmuz’unda Lozan Antlaşması imzalanırken, Türkiye Cumhuriyeti resmî olarak yok. Çünkü 29 Ekim 1923’te kuruluyor. Ancak anlaşmaya taraf olarak imza atıyor. Bu nasıl oluyor?
3 Mart 1924’de halîfelik kaldırıldı. Peki, İngiltere Lozan’ı hangi tarihte onayladı? 16 Temmuz 1924. Yâni İngilizler demiş ki: “Tamam sizinle anlaştık, bu toprakları verdiniz. Fakat bu anlaşmayı onaylamam için halîfeliği kaldırmanız lâzım.” Harf devrimi yapılmış, câmiler kapatılmış, kalanlarında ezan Türkçeleştirilmiş, al sana İsviçre Medeni Kanunu, Alman Ceza Kanunu, İtalyan Ticaret Kanunu denmiş. Ne güzel medeni oldun, başına da şapkayı mecbur tuttuk. Al sana Batılı!..       Yücel Koç          TÜRKİYE GAZETESİ  04.07.2019

Featured Image 01